In-situ-gasanalysatorer
GM700

Effektiv processanalys – även under svåra förhållanden

Din fördel

 • Nästintill oförfalskade mätvärden direkt i processen tack vare in-situ-mätning
 • Mycket bra anpassning till mätuppgiften genom valet av lämplig mätprobs- eller Cross duct-utförande
 • Hög tillförlitlighet under pågående drift
 • Kan även användas vid krävande omgivningsförhållanden
 • Möjliggör registrering av snabba eller kortvariga processvariationer

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

Översikt

Effektiv processanalys – även under svåra förhållanden

Tillförlitlighet, mätnoggrannhet och mycket korta responstider är de avgörande kännetecknen på laser-gasanalysatorn GM700. GM700 baseras på TDLS-principen (Tunable Diode Laser Spectroscopy) och mäter olika gaskomponenter, t.ex. NH3, HF, HCl, H2O eller O2, genom specifik ljusabsorption. In-situ-mätningen är väl lämpad för en snabb bestämning av gaskoncentrationen inom processtyrning och emissionsmätning.

I korthet
 • Hög selektivitet tack vare hög spektral upplösning
 • Kort responstid
 • Ingen kalibrering krävs
 • Inga rörliga delar, näst intill slitagefri
 • Inget gasuttag och ingen gasberedning krävs
 • Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2

Tillbehör

Reservdelar

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 
 • System GM700, standardutförande

  System GM700, standardutförande

  BeskrivningIn-situ-gasanalysator för emissionsmätning och processmätning
  MätstorheterNH3, HF, HCl, H2O
  Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetHF
  MätprinciperDiodlaserspektroskopi (TDLS)
  Mätområden
  NH3 (till 20 vol.-% H2O)0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
  NH3 (till 40 vol.-% H2O)0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm
  HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm
  HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2.000 ppm
  Mätområdena avser 1 m mätsträcka
  Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
  Dual-mätområden
  HCl / H2O0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm (HCl)
  0 ... 50 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
  NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
  0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
  NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm (NH3)
  0 ... 40 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-% (H2O)
  Mätområdena avser 1 m mätsträcka
  Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
  Certifierade mätområden
  HF0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 25 mg/m³
  Cross-Duct-utförandet är certifierat
  Inställningstid (t90)
  Standard1 s ... 360 s
  Inställbar, förinställd på 4 s
  HF-mätning1 s ... 180 s
  Inställbar, förinställd på 4 s, testad avseende lämplighet i enlighet med EN 15267
  Precision
  Nollpunkt≤ ± 2 %
  Gäller mätområdets slutvärde
  Känslighet≤ ± 2 %
  Vid underhållsintervall (6 månader), gäller mätområdets slutvärde
  Omgivningstemperatur
  –20 °C ... +50 °C
  Beroende på parameterinställningarna, temperaturvariationer max. ±10 °C/h
  Lagringstemperatur
  –40 °C ... +55 °C
  Omgivningsfuktighet
  ≤ 95 %
  Relativ fuktighet, ej kondenserande
  Överensstämmelser

  Endast för HF

  Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

  2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  27. BImSchV

  30. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen)

  TA-Luft

  EN 15267

  EN 14181

  ElsäkerhetCE
  Montering

  Monteringsfläns, DN125, PN6

  Monteringsfläns, ANSI, 5″

  KontrollfunktionerAutomatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt (endast för NH3 och HCl)
  TillvalStyrenhet SCU (endast för icke-ex-områden)
 • System GM700, Ex-utförande

  System GM700, Ex-utförande

  BeskrivningIn-situ-gasanalysator för emissionsmätning och processmätning
  MätstorheterNH3, H2O
  MätprinciperDiodlaserspektroskopi (TDLS)
  Mätområden
  NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
  Mätområdena avser 1 m mätsträcka
  Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
  Dual-mätområden
  NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
  0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
  Mätområdena avser 1 m mätsträcka
  Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
  Inställningstid (t90)
  1 s ... 360 s
  Inställbar, förinställd på 4 s
  Precision
  Nollpunkt≤ ± 2 %
  Gäller mätområdets slutvärde
  Känslighet≤ ± 2 %
  Vid underhållsintervall (6 månader), gäller mätområdets slutvärde
  Omgivningstemperatur
  –20 °C ... +50 °C
  Beroende på parameterinställningarna, temperaturvariationer max. ±10 °C/h
  Lagringstemperatur
  –20 °C ... +50 °C
  Omgivningsfuktighet
  ≤ 95 %
  Relativ fuktighet, ej kondenserande
  Ex-godkännande
  ATEXII 3/-G Ex pzc op is [ia] IIC T4 Gc/-
  ElsäkerhetCE
  Montering

  Monteringsfläns, DN125, PN6

  Monteringsfläns, ANSI, 5″

  KontrollfunktionerAutomatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt (endast för NH3)
 • Sändar-mottagarenhet; standard- och Ex-utförande

  Sändar-mottagarenhet; standard- och Ex-utförande

  BeskrivningMätsystemets analysatorenhet
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Dimensioner (B x H x D)
  Standardutförande239 mm x 316 mm x 338 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Ex-utförande239 mm x 401 mm x 338 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  Standardutförande13 kg
  Ex-utförande14 kg
  Energiförsörjning
  Spänning24 V DC
  SpänningFörsörjning via styrenheten
  Effektförbrukning≤ 36 W
 • Öppen mätprob (GMP)

  Öppen mätprob (GMP)

  BeskrivningMätsond med öppen konstruktion och integrerat spolluftsstyrsystem
  Mätavstånd
  Se måttskisserna
  Precision
  Tryckgivare1 %
  Temperaturgivare1 %
  Processtemperatur
  Standardutförande≤ +250 °C
  Från 200 °C med uppvärmd spolluft
  Ex-utförande≤ +200 °C
  Processtryck
  –60 hPa ... 30 hPa
  Beroende på spolluftsenheten
  Dammbelastning
  ≤ 3 g/m³
  Gäller 1 m mätsträcka
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP66
  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  Vikt
  Se måttskisserna
  Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539
  Energiförsörjning
  SpänningFörsörjning via sändar-/mottagarenhet
  Hjälpgasanslutningar
  SpolluftSlangkoppling 40 mm
  Monterade komponenter

  Flödesvakt för spolluftsövervakning

  Temperaturgivare PT1000 (inte i Ex-utförande)

  Tryckgivare (inte i Ex-utförande)

 • Gasmätprob (GPP)

  Gasmätprob (GPP)

  BeskrivningMätsond med filterelement som släpper igenom gas, för justering med testgas
  Mätavstånd
  Se måttskisserna
  Precision
  Tryckgivare1 %
  Temperaturgivare1 %
  Processtemperatur
  HCl+130 °C ... +430 °C
  NH3+300 °C ... +430 °C
  Processtryck
  –120 hPa ... 200 hPa
  Dammbelastning
  ≤ 30 g/m³
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  Vikt
  Se måttskisserna
  Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539, Keramer, PTFE
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  Effektförbrukning≤ 150 VA
  Hjälpgasanslutningar
  TestgasKlämringsförskruvning 1/4″
  Monterade komponenter

  Tryckgivare

  Temperaturgivare PT1000

  Uppvärmning av de optiska ytorna

 • Reflektorenhet (cross-duct-utförande)

  Reflektorenhet (cross-duct-utförande)

  BeskrivningReflektorenhet med rörtrippelreflektor
  Mätavstånd
  0,25 m ... 6 m
  Avstånd fläns - fläns minus 2 × flänslängden
  Processtemperatur
  ≤ +250 °C
  Från 200 °C med uppvärmd spolluft
  Processtryck
  –60 hPa ... 30 hPa
  Beroende på spolluftsenheten
  Dammbelastning
  ≤ 3 g/m³
  Gäller 1 m mätsträcka
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Dimensioner (B x H x D)
  291 mm x 280 mm x 161 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  8,5 kg
 • Styrenhet AWE; hus av stålplåt

  Styrenhet AWE; hus av stålplåt

  BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Analoga utgångar3 utgångar:
  0/4 ... 20 mA, 500 Ω
  Galvaniskt frånskiljd
  Analoga ingångar2 ingångar:
  0 ... 20 mA, 100 Ω
  För gastemperatur och gastryck
  Digitala utgångar3 reläkontakter:
  48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
  Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
  Digitala ingångar3 ingångar:
  24 V
  Seriell
  Typ av fältbussintegrationRS-232
  FunktionPrioriterade servicegränssnitt
  PROFIBUS DP
  AnmärkningEndast för HF
  CAN-buss
  FunktionIntern systembuss
  Indikering
  LC-display
  Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
  Inmatning

  Pilknappar

  Funktionsknappar

  AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
  UtförandeHus av stålplåt
  Dimensioner (B x H x D)
  200 mm x 346 mm x 97,5 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  4,7 kg
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  Effektförbrukning≤ 50 VA
 • Styrenhet AWE; gjutet metallhölje

  Styrenhet AWE; gjutet metallhölje

  BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP67
  Analoga utgångar3 utgångar:
  0/4 ... 20 mA, 500 Ω
  Galvaniskt frånskiljd
  Analoga ingångar2 ingångar:
  0 ... 20 mA, 100 Ω
  För gastemperatur och gastryck
  Digitala utgångar3 reläkontakter:
  48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
  Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
  Digitala ingångar3 ingångar:
  24 V
  Seriell
  Typ av fältbussintegrationRS-232
  FunktionPrioriterade servicegränssnitt
  PROFIBUS DP
  AnmärkningEndast för HF
  CAN-buss
  FunktionIntern systembuss
  Indikering
  LC-display
  Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
  Inmatning

  Pilknappar

  Funktionsknappar

  AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
  UtförandeGjutet metallhölje
  Dimensioner (B x H x D)
  289 mm x 370 mm x 138 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  8,6 kg
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  Effektförbrukning≤ 50 VA
 • Styrenhet GM700-EX3G

  Styrenhet GM700-EX3G

  BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Analoga utgångar3 utgångar:
  0/4 ... 20 mA, 500 Ω
  Galvaniskt frånskiljd
  Analoga ingångar2 ingångar:
  0 ... 20 mA, 100 Ω
  För gastemperatur och gastryck
  Digitala utgångar3 reläkontakter:
  48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
  Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
  Digitala ingångar3 ingångar:
  24 V
  Seriell
  Typ av fältbussintegrationRS-232
  FunktionPrioriterade servicegränssnitt
  Indikering
  LC-display
  Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
  Inmatning

  Pilknappar

  Funktionsknappar

  AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
  UtförandeHus av stålplåt
  Dimensioner (B x H x D)
  Styrenhet300 mm x 483 mm x 138 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Ex pz-styrenhet FS840129 mm x 122 mm x 120 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  16 kg
  Energiförsörjning
  Spänning230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz
  Effektförbrukning≤ 75 VA
 • Anslutningsenhet

  Anslutningsenhet

  BeskrivningFör förlängning av den interna CAN-bussanslutningen med kundens kabel
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP66
  Dimensioner (B x H x D)
  175 mm x 110,5 mm x 175 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  3 kg
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  Monterade komponenterIntegrerat 24 V-nätaggregat för försörjning av sändar/mottagarenheten
 • Spollufttillsats

  Spollufttillsats

  BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluftsslang, temperaturgivare och tryckgivare
  ElsäkerhetCE
  Dimensioner (B x H x D)
  309 mm x 364 mm x 242 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  9,6 kg
  Hjälpgasanslutningar
  SpolluftSlangkoppling 40 mm
  Elektriska anslutningar

  Flödesvakt

  Temperaturgivare PT1000

  Monterade komponenter

  Flödesvakt för spolluftsövervakning

  Tryckgivare (endast med sändar-/mottagarenhet)

  Temperaturgivare (endast med sändar-/mottagarenhet)

 • Spolluftstillsats, Ex-utförande, passiv

  Spolluftstillsats, Ex-utförande, passiv

  BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluftsslang och spolluftsövervakning
  ElsäkerhetCE
  Dimensioner (B x H x D)
  254 mm x 269 mm x 242 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  7 kg
  Hjälpgasanslutningar
  SpolluftSlangkoppling 40 mm
 • Tryck- och temperatursond (Cross-Duct-utförande)

  Tryck- och temperatursond (Cross-Duct-utförande)

  BeskrivningTryck- och temperaturgivare med inbyggd fläns DN40/PN40
  Precision
  Tryckgivare1 %
  Temperaturgivare1 %
  Processtemperatur
  ≤ +500 °C
  ElsäkerhetCE
  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  Nedsänkningsdjup
  Temperaturgivare PT1000500 mm
  1.000 mm
  1.400 mm
  MaterialRostfritt stål 1.4571, stål ST37
  Leveransomfattning

  Anslutningskabel för temperaturgivare, 5 m

  Anslutningsslang för tryckgivare, 5 m

  Flänslock inkl. tätning och skruvar

 • Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

  Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

  BeskrivningEnhet för tillhandahållande av dammfri luft för spolning av optiska ytor
  Gasflöde
  38 m³/h ... 63 m³/h
  Vid 30 hPa mottryck, beroende på undertryck i filtret
  Omgivningstemperatur
  –40 °C ... +55 °C
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP54
  Dimensioner (B x H x D)
  550 mm x 550 mm x 258 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  18 kg
  Energiförsörjning
  TrefasströmΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
  Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
  Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
  Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
  Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
  Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
  Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
  Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
  Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
  Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
  Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
  Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
  Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
  Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
  Hjälpgasanslutningar
  Spolluft40 mm
  KontrollfunktionerUndertrycksvakt (kopplingspunkt –35 hPa)
  Monterade komponenterTvåstegsluftfilter, typ Europiclon, stoftkapacitet 200 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads