In-situ-gasanalysatorer
GM35

För en effektiv reglering av förbrännings- och torkningsprocesser

Din fördel

 • Dynamisk fuktmätning direkt i processen
 • Tillhandahåller uppmätta fuktreferensvärden
 • Nästintill oförfalskade mätvärden tack vare in-situ-mätning
 • Snabba eller kortvariga processvariationer är mätbara
 • Representativ mätning genom valet av lämplig mätprobs- eller Cross duct-utförande

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

Översikt

För en effektiv reglering av förbrännings- och torkningsprocesser

Simultan eller som enskild mätning: gasanalysatorn GM35 mäter CO2, H2O och CO eller N2O samt temperatur och tryck – och detta på ett säkert, snabbt och lönsamt sätt. Som In-situ gasanalysator registrerar GM35 dessa gaskomponenter direkt i gaskanalen utan provtagning. Tillförlitligheten, mätnoggrannheten och den korta responstiden på GM35 är ett stort plus för reglerkretsarnas effektivitet i alla CO- och CO2 alstrande processer.

I korthet
 • Dynamisk fuktkorrigering
 • Snabb In-situ-mätning direkt i processen
 • Simultan registrering av upp till tre gaskomponenter, temperatur och tryck
 • Inget gasuttag och ingen gasberedning
 • Gasmätprob tillgänglig
 • Integrerade självtest- och kontrollfunktioner

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • System GM35

  System GM35

  BeskrivningIn-situ-gasanalysator för emissionsmätning och processmätning
  MätstorheterCO, CO2, H2O
  Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetCO, CO2, H2O
  MätprinciperGasfilterkorrelation, interferensfilterkorrelation
  Mätområden
  CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
  CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
  H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
  Mätområdena avser 1 m mätsträcka
  Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
  Certifierade mätområden
  CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
  CO20 ... 15 Vol.-%
  H2O0 ... 25 Vol.-%
  Cross-Duct- och GMP-utförandet har testats med avseende på lämplighet
  Nollpunktsavvikelse
  ± 2 %: gäller mätområdets slutvärde
  Referenspunktsavvikelse
  ± 2 %: vid underhållsintervall (6 månader), gäller mätområdets slutvärde
  Omgivningstemperatur
  –20 °C ... +50 °C
  Temperaturvariationer max. ± 10 °C/h
  Lagringstemperatur
  –40 °C ... +55 °C
  Omgivningsfuktighet
  ≤ 96 %
  Relativ fuktighet, ej kondenserande
  ÖverensstämmelserEN 15267 (MCERTS)
  ElsäkerhetCE
  Utförande

  Cross-duct-utförande

  Mätsondutförande

  Montering

  Monteringsfläns, DN125, PN6

  Monteringsfläns, ANSI, 5″

  KontrollfunktionerAutomatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt
  TillvalStyrenhet SCU (endast för icke-ex-områden)
 • Sändar/mottagarenhet

  Sändar/mottagarenhet

  BeskrivningMätsystemets analysatorenhet
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP66 / NEMA 4x
  Dimensioner (B x H x D)
  291 mm x 527 mm x 529 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  29 kg
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens48 ... 62 Hz
  Effektförbrukning≤ 350 VA
 • Öppen mätprob (GMP)

  Öppen mätprob (GMP)

  BeskrivningMätsond med öppen konstruktion och integrerat spolluftsstyrsystem
  Mätavstånd
  Se måttskisserna
  Precision
  Tryckgivare1 %
  Temperaturgivare1 %
  Processtemperatur
  ≤ +430 °C
  Processtryck
  –60 hPa ... 30 hPa
  Beroende på spolluftsenheten
  Dammbelastning
  ≤ 3 g/m³
  Gäller 1 m mätsträcka
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP66
  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  Vikt
  Se måttskisserna
  Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539
  Energiförsörjning
  SpänningFörsörjning via sändar-/mottagarenhet
  Hjälpgasanslutningar
  SpolluftSlangkoppling 40 mm
  Monterade komponenter

  Tryckgivare

  Temperaturgivare PT1000

  Flödesvakt för spolluftsövervakning

 • Gasmätprob (GPP)

  Gasmätprob (GPP)

  BeskrivningMätsond med filterelement som släpper igenom gas, för justering med testgas
  Mätavstånd
  Se måttskisserna
  Precision
  Tryckgivare1 %
  Temperaturgivare1 %
  Processtemperatur
  ≤ +430 °C
  Processtryck
  –120 hPa ... 200 hPa
  Dammbelastning
  ≤ 30 g/m³
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  Vikt
  Se måttskisserna
  Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539, Keramer, PTFE
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  Effektförbrukning≤ 150 VA
  Hjälpgasanslutningar
  TestgasKlämringsförskruvning 1/4″
  Monterade komponenter

  Tryckgivare

  Temperaturgivare PT1000

  Uppvärmning av de optiska ytorna

 • Reflektorenhet (cross-duct-utförande)

  Reflektorenhet (cross-duct-utförande)

  BeskrivningReflektorenhet med rörtrippelreflektor
  Processtemperatur
  ≤ +500 °C
  Processtryck
  –60 hPa ... 30 hPa
  Beroende på spolluftsenheten
  Dammbelastning
  ≤ 3 g/m³
  Gäller 1 m mätsträcka
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Dimensioner (B x H x D)
  291 mm x 280 mm x 161 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  8,5 kg
 • Styrenhet AWE; hus av stålplåt

  Styrenhet AWE; hus av stålplåt

  BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Analoga utgångar3 utgångar:
  0/4 ... 20 mA, 500 Ω
  Galvaniskt frånskiljd
  Analoga ingångar1 ingång:
  0 ... 20 mA, 100 Ω
  Digitala utgångar3 reläkontakter:
  48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
  Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
  Digitala ingångar3 ingångar:
  24 V
  Seriell
  Typ av fältbussintegrationRS-232
  FunktionPrioriterade servicegränssnitt
  CAN-buss
  FunktionIntern systembuss
  Indikering
  LC-display
  Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
  Inmatning

  Pilknappar

  Funktionsknappar

  AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
  UtförandeHus av stålplåt
  Dimensioner (B x H x D)
  200 mm x 346 mm x 97,5 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  4,7 kg
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  Effektförbrukning≤ 50 VA
 • Styrenhet AWE; gjutet metallhölje

  Styrenhet AWE; gjutet metallhölje

  BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP67
  Analoga utgångar3 utgångar:
  0/4 ... 20 mA, 500 Ω
  Galvaniskt frånskiljd
  Analoga ingångar1 ingång:
  0 ... 20 mA, 100 Ω
  Digitala utgångar3 reläkontakter:
  48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
  Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
  Digitala ingångar3 ingångar:
  24 V
  Seriell
  Typ av fältbussintegrationRS-232
  FunktionPrioriterade servicegränssnitt
  CAN-buss
  FunktionIntern systembuss
  Indikering
  LC-display
  Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
  Inmatning

  Pilknappar

  Funktionsknappar

  AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
  UtförandeGjutet metallhölje
  Dimensioner (B x H x D)
  289 mm x 370 mm x 138 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  8,6 kg
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  Effektförbrukning≤ 50 VA
 • Anslutningsenhet

  Anslutningsenhet

  BeskrivningFör förlängning av den interna CAN-bussanslutningen med kundens kabel
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Dimensioner (B x H x D)
  125 mm x 103 mm x 57 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  3 kg
 • Spollufttillsats

  Spollufttillsats

  BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluftsslang, temperaturgivare och tryckgivare
  ElsäkerhetCE
  Dimensioner (B x H x D)
  309 mm x 364 mm x 242 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  9,6 kg
  Hjälpgasanslutningar
  SpolluftSlangkoppling 40 mm
  Elektriska anslutningar

  Undertrycksvakt spolluftsenhet

  Temperaturgivare PT1000

  Tryckgivare

  Monterade komponenter

  Flödesvakt för spolluftsövervakning

  Tryckgivare

 • Tryck- och temperatursond (Cross-Duct-utförande)

  Tryck- och temperatursond (Cross-Duct-utförande)

  BeskrivningTryck- och temperaturgivare med inbyggd fläns DN40/PN40
  Precision
  Tryckgivare1 %
  Temperaturgivare1 %
  Processtemperatur
  ≤ +500 °C
  ElsäkerhetCE
  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  Nedsänkningsdjup
  Temperaturgivare PT1000500 mm
  1.000 mm
  1.400 mm
  MaterialRostfritt stål 1.4571, stål ST37
  Leveransomfattning

  Anslutningskabel för temperaturgivare, 5 m

  Anslutningsslang för tryckgivare, 5 m

  Flänslock inkl. tätning och skruvar

 • Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

  Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

  BeskrivningEnhet för tillhandahållande av dammfri luft för spolning av optiska ytor
  Gasflöde
  38 m³/h ... 63 m³/h
  Vid 30 hPa mottryck, beroende på undertryck i filtret
  Omgivningstemperatur
  –40 °C ... +55 °C
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP54
  Dimensioner (B x H x D)
  550 mm x 550 mm x 258 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  18 kg
  Energiförsörjning
  TrefasströmΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
  Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
  Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
  Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
  Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
  Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
  Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
  Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
  Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
  Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
  Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
  Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
  Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
  Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
  Hjälpgasanslutningar
  SpolluftSlangkoppling 40 mm
  KontrollfunktionerUndertrycksvakt (kopplingspunkt –35 hPa)
  Monterade komponenterTvåstegsluftfilter, typ Europiclon, stoftkapacitet 200 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads