In-situ-gasanalysatorer

Gasanalys i realtid direkt i processen

Tillförlitlig mätteknik för direkt montering av enheterna på mätplatsen: In-situ-gasanalysatorer mäter direkt i processen under anläggningsförhållanden. Dessa analysatorer utmärker sig framför allt genom litet behov av underhåll och mycket korta responstider. In-situ-gasanalysatorer från SICK finns i två versioner:

• Cross Duct-versioner för representativa mätresultat över hela kanaltvärsnittet

• Mätprobsversioner, optimerade för montering på endast en sida av gaskanalen

Filtrera enligt:

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området
 • Direkt, snabb In-situ-mätning
 • Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
 • Upp till fyra mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
 • DOAS-utvärderingsprocess
 • Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
 • Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
 • Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
Jämför nu
Välj
För en effektiv reglering av förbrännings- och torkningsprocesser
 • Dynamisk fuktkorrigering
 • Snabb In-situ-mätning direkt i processen
 • Simultan registrering av upp till tre gaskomponenter, temperatur och tryck
 • Inget gasuttag och ingen gasberedning
 • Gasmätprob tillgänglig
 • Integrerade självtest- och kontrollfunktioner
Jämför nu
Välj
Effektiv processanalys – även under svåra förhållanden
 • Hög selektivitet tack vare hög spektral upplösning
 • Kort responstid
 • Ingen kalibrering krävs
 • Inga rörliga delar, näst intill slitagefri
 • Inget gasuttag och ingen gasberedning krävs
 • Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
Jämför nu
Välj
Innovation redan i cellerna
 • Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
 • Självövervakning av mätcellen
 • Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
 • Version tillgänglig för höga temperaturer
 • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
 • Mycket kort responstid
 • Testad enligt EN 15267
 • Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21
Jämför nu
Välj
CO-mätning för processtyrning och emissionsövervakning
 • Representativ mätning längs med kanaldiametern
 • Manövrering via kontrollenhet
 • Kort responstid
 • Kan kontrolleras med en gasfylld kyvett, vid gaskontrollerbar mätprob med testgas
Jämför nu
Välj
Syremätning på ett enkelt sätt
 • Långlivad mätcell tack vare högkvalitativ bearbetning
 • Självövervakning av mätcellen
 • Version tillgänglig för höga temperaturer
 • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
 • Mycket kort responstid
Jämför nu
Välj
Det andra sättet för syremätning
 • Innovativ mätprincip med strömsond
 • Fast, fysikalisk nollpunkt och linjär mätsignal
 • Alla gasförande delar är uppvärmda
 • Version tillgänglig för höga temperaturer
 • Kort responstid
 • Hantering av upp till tre analysatorer via en utvärderingsenhet
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 7 av 7