Kontakt
Feedback

In-situ-gasanalysatorer

Gasanalys i realtid direkt i processen

Innovativ mätteknik för direkt montage av enheterna på mätplatsen: In-situ-gasanalysatorer mäter direkt i processen under anläggningsförhållanden. Dessa analysatorer utmärker sig framför allt genom minimalt behov av underhåll och mycket korta responstider. In-situ-gasanalysatorer från SICK finns i två versioner:

• Cross-Duct-versioner för representativa mätresultat över hela kanaltvärsnittet

• Mätsondsversioner, optimerade för montering på endast en sida av gaskanalen

Filtrera enligt:

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj ZIRKOR302
Det andra sättet för syremätning
 • Innovativ mätprincip med strömsond
 • Fast, fysikalisk nollpunkt och linjär mätsignal
 • Alla gasförande delar är uppvärmda
 • Version tillgänglig för höga temperaturer
 • Kort responstid
 • Hantering av upp till tre analysatorer via en utvärderingsenhet
Produktfamilj GM32
Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området
 • Direkt, snabb In-situ-mätning
 • Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
 • Upp till åtta mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
 • DOAS- och CDE-utvärderingsmetod
 • Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
 • Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
 • Trycksatt utförande för Ex-zon 1 och 2
Produktfamilj GM35
För en effektiv reglering av förbrännings- och torkningsprocesser
 • Dynamisk fuktkorrigering
 • Snabb In-situ-mätning direkt i processen
 • Simultan registrering av upp till tre gaskomponenter, temperatur och tryck
 • Inget gasuttag och ingen gasberedning
 • Gasmätprob tillgänglig
 • Integrerade självtest- och kontrollfunktioner
Produktfamilj GM901
CO-mätning för processtyrning och emissionsövervakning
 • Representativ mätning längs kanaldiametern
 • Hantering via utvärderingsenhet
 • Kort responstid
 • Kan kontrolleras med en gasfylld kyvett, vid gaskontrollerbar sond med testgas
Produktfamilj GM700
Effektiv processanalys – även under svåra förhållanden
 • Hög selektivitet tack vare hög spektral upplösning
 • Kort responstid
 • Ingen kalibrering krävs
 • Inga rörliga delar, näst intill slitagefri
 • Inget gasuttag och ingen gasberedning krävs
 • Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
Produktfamilj ZIRKOR100
Syremätning på ett enkelt sätt
 • Långlivad mätcell tack vare högkvalitativ bearbetning
 • Självövervakning av mätcellen
 • Version tillgänglig för höga temperaturer
 • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
 • Mycket kort responstid
Produktfamilj ZIRKOR200
Innovation redan i cellerna
 • Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
 • Självövervakning av mätcellen
 • Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
 • Version tillgänglig för höga temperaturer
 • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
 • Mycket kort responstid
 • Testad enligt EN 15267
 • Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21

Träffar 1 - 7 av 7

Upp