Extraktiva gasanalysatorer
MERCEM300Z

Kraftfull kvicksilvermätning i rökgaserna

Din fördel

 • Tillförlitliga mätning av koncentrationen av elementärt och kemiskt bundet Hg i gaser
 • Mycket låga driftskostnader
 • Hög mätsäkerhet tack vare den automatiska justeringen med testgas (tillval)
 • Mycket lite underhållsarbete
 • Mycket driftsäker utan arbete för personalen tack vare den självjusterande gasanalysatorn
 • Bekväm, snabb åtkomst för enkel service och användarvänlig fjärrdiagnos

Översikt

Kraftfull kvicksilvermätning i rökgaserna

Den extraktiva kvicksilver-gasanalysatorn MERCEM300Z övervakar Hg-emissionerna i rökgaser mycket tillförlitligt ned till mycket små mätområden. Tack vare de olika husvarianterna är MERCEM300Z lämplig både för användning i klimatiserade analyscontainrar och för användning utomhus vid krävande omgivningsförhållanden. Hela det extraktiva systemet är dimensionerat för att uppfylla nationella samt internationella krav.

I korthet
 • Noggrann mätning av ”Total-Hg” direkt i den termiska konverteraren (patenterad)
 • Mätning utan reagenser
 • Praktisk, slitagefri mätgasmatning med hjälp av ejektorpump – inga rörliga delar
 • Integrerad justeringskyvett för en automatisk driftkontroll
 • Automatisk justering av hela systemet tack vare en inbyggd testgasgenerator (tillval)
 • Modulkonstruktion på hela systemet

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • System

  System

  MätstorheterHg
  Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetHg
  MätprinciperZeeman-atomabsorptionsspektroskopi
  Gasflöde
  150 l/h ... 400 l/h
  Mätområden
  Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
  Certifierade mätområden
  Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³
  Känslighetsavvikelse
  < 3 %: vid underhållsintervall, gäller mätområdets slutvärde
  Nollpunktsavvikelse
  < 3 %: vid underhållsintervall, gäller mätområdets slutvärde
  Godkänd gräns
  < 2 %: gäller mätområdets slutvärde
  Processtemperatur
  ≤ +1.300 °C
  Processtryck
  850 hPa ... 1.100 hPa
  Omgivningstemperatur
  MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
  MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
  Lagringstemperatur
  –20 °C ... +40 °C
  Omgivningstryck
  850 hPa ... 1.100 hPa
  Omgivningsfuktighet
  ≤ 80 %
  Relativ fuktighet, ej kondenserande
  Överensstämmelser

  Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

  2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  27. BImSchV

  TA-Luft

  EN 15267

  EN 14181

  MCERTS

  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  MERCEM300ZIP55
  MERCEM300Z IndoorIP43
  Analoga utgångar2 utgångar:
  0/4 ... 20 mA, 500 Ω
  Galvaniskt frånskiljda, ytterligare utgångar vid användningen av I/O-moduler (tillval)
  Digitala utgångar4 reläkontakter:
  50 V, 4 A
  Galvaniskt frånskiljda, ytterligare utgångar vid användningen av I/O-moduler (tillval)
  Digitala ingångar4 ingångar:
  24 V, 0,3 A
  Galvaniskt frånskiljda, ytterligare ingångar vid användningen av I/O-moduler (tillval)
  Modbus
  Typ av fältbussintegrationTCP
  Ethernet
  FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET eller OPC-server
  Indikering
  LC-display
  InmatningFunktionsknappar
  AnvändningVia LC-display eller program SOPAS ET
  UtförandeAluminiumskåp
  Dimensioner (B x H x D)
  MERCEM300Z med kylanordning1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (detaljer, se måttskisserna)
  MERCEM300Z Indoor806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  ≤ 250 kg
  Energiförsörjning
  SpänningBeroende på modell
  EffektförbrukningUtan integrerad testgasgenerator: ≤ 2.100 VA
  Med integrerad testgasgenerator: ≤ 3.100 VA
  Hjälpmedel
  Instrumentluft≤ 2.500 l/h
  6–7 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
  Testgas≤ 500 l/h
  Max. 0,5 bar, noggrannhet ±2 %, vattenhalt 5–30 vol%
  Mätgasanslutningar
  MätgasingångSwagelok 6 mm
  Hjälpgasanslutningar
  TestgasSwagelok 6 mm
  InstrumentluftSwagelok 10 mm
  AvgasutgångSwagelok 10 mm
  Korrigeringsfunktioner

  Intern justeringskyvett

  Integrerad testgasgenerator (tillval)

  Driftskorrigering (QAL3) och kontroll av hela systemet

  Monterade komponenter

  Integrerad instrumentluftberedning (tillval)

  Integrerad testgasgenerator (tillval)

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads