Säkra mobil plattformar: Snabba på dina processer


Produktions- och logistikmiljön präglas för närvarande av mobilplattformar. Man efterfrågar ökad flexibilitet och effektivitet. Vill du också framtidssäkra dina processer, så är du på den säkra sidan med oss. Våra moduluppbyggda, skalbara säkerhetslösningar ger smidiga processer – inom- som utomhus.   

Mobilplattformar lönar sig bara om de verkligen är mobila. Formeln är väldigt enkel: hög produktivitet genom att undvika kollisioner och stillestånd. Vi stöttar med robusta sensorsystem och smart mjukvara, så att dina förarlösa fordon och småfordon (carts) kan röra sig säkert, autonomt och kostnadseffektivt. En viktig del i det är situationsanpassad körhastighet så att mobilplattformarna håller sig i rörelse.  

De sensorinhämtade uppgifterna går inte bara att använda för lokalisering utan även för våra kunders navigationssyften: en extra utvärdering som gör användningen av mobilplattformar ännu effektivare. Med allt från smarta sensorer till kollisionsundvikande och heltäckande säkerhetslösningar med integrerad lokalisering är vi rätt samarbetspartner!


Spana in exemplen på våra lösningar för mobilplattformar

Certifierat säkerhetssystem för säker manövrering

KIRA B 50 är en av de första helt autonoma kombiskurmaskinerna som är certifierad för användning i offentliga områden. Den har utvecklats i samarbete med Kärcher och har ett komplett säkerhetssystem som möjliggör säker manövrering i smala gångar.

Säkerhetskoncept i framkant: Kombiskurmaskinen KIRA B 50 uppfyller alla de senaste standarderna

Säker navigering för mobila robotar tack vare säker laserscanner

En robot som kan röra sig i alla möjliga miljöer, arbeta säkert och skydda personalen, en sådan kan väl inte finnas, kanske du tänker. HIKROBOT och SICK gör det dock möjligt.

Säkra laserscannrar gör det möjligt för mobila robotar att navigera säkert genom arbetsmiljön

Skydda förarlösa transportfordon kostnadseffektivt – med ökad fordonsprestanda

I samarbete med SICK har @carrybots utvecklat ett säkerhetskoncept för sitt förarlösa transportsystem HERBIE. Säkerhetskonceptet förbättrar inte enbart fordonets prestanda utan ökar graden av kostnadseffektiv automatisering och själva produktiviteten.

Kostnadseffektiv plug and play-transportautomatisering för små och medelstora företag

SICK Success Story CEIT Teaser

Säkerhetslösningar för förarlösa fordon från SICK: tillförlitliga, effektiva, modulärt utbyggbara

Produktion och intralogistik i perfekt harmoni för gemensam tillväxt. Det som tidigare brukade uppfattas som två helt olika områden genomgår nu en gemensam tillväxtfas tack vare den fortskridande automatiseringen och digitaliseringen. Mobila plattformar, förarlösa fordon och mobila robotar spelar här en avgörande roll. Vår mångåriga partner, teknikexperten Asseco CEIT, satsar på sensorlösningar från SICK. För sina nya förarlösa fordon satsar nu CEIT återigen på säkerhetskompetensen från SICK.

Autonoma fordon från Asseco CEIT – fullutrustade med intelligent sensorteknik

Behöver inte ens bromsa in i snäva kurvor

Automatiskt mer effektivitet på lagret: Det är ett av kraven från Jungheinrichs kunder. Med säkerhetskomponenter från SICK gör intralogistikspecialisten Jungheinrich allt fler av sina fordon till förarlösa transportfordon (AGV). En mycket lättmanövrerad elektrisk höglyftare har utvecklats i ett gemensamt arbete enligt mottot ”Moving more together”.

Jungheinrich automatiserar höglyftare: smidig i kurvorna och med ökad kapacitet 

Automatiska arbetsflöden för ett säkert inträde i Industri 4.0

”Jämfört med en transportanläggning sänks kostnaderna betydligt och flexibiliteten i produktionen höjs avsevärt. Personal kan frigöras från icke-värdeskapande uppgifter och varje enskilt förarlöst transportfordon kan köra en tyngre last. Därmed kan man räkna med att investeringen snabbt betalar sig.”

Dan Evans, forskningschef, MasterMover Ltd, Storbritannien 

Safe EFI-pro-system för automatisering av lasttransporter hos MasterMover

Innovativ intralogistik: AutoBox med SICK:s navigations- och säkerhetssensorer i pilottest hos BMW

Pilotprojektet ”AutoBox” är del av en hel serie med autonoma transportsystem som BMW Group för närvarande använder på olika platser. Ta reda på hur SICK bidrar för att göra komplexa, intralogistiska varuflöden effektivare.

Avsäkring av autonom transportplattform hos BMW

 

Medarbetaren och robotbutlern rör sig självständigt i byggnaden

Den mobila transportroboten MiR100 optimerar arbetsprocesserna, frigör personalresurser och bidrar på så vis till ökad produktivitet och sänkta kostnader.
”SICK är en väldigt viktig samarbetspartner för oss när det gäller säkerhetskrav.”

Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Danmark

Effektiva transport- och logistiklösningar från Mobile Industrial Robots

 

Smarta sensorer styr autonoma parkeringsrobotar

På Düsseldorfs flygplats ger parkeringsroboten Ray stora tidsbesparingar. Säkerhetslösningarna från SICK ger både säker och flexibel drift av den autonoma parkeringsroboten.

Framtidens parkering med serva transport systems

 


Mer information på temat mobilplattformar

Upptäck nya möjligheter med säker outdoor-automatisering:

Outdoor Safety: sätta nya gränser

Lösningar för industrifordon:

Förflytta mer med smarta sensorer

Mer information om säker styrning av maskiner och anläggningar:

Safe Motion Control: säkra processer – utan avbrott

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra experter