Säkra mobilplattformar: autonomt ger framgång


Produktions- och logistikmiljön präglas för närvarande av mobilplattformar. Man efterfrågar ökad flexibilitet och effektivitet. Vill du också framtidssäkra dina processer, så är du på den säkra sidan med oss. Våra moduluppbyggda, skalbara säkerhetslösningar ger smidiga processer – inom- som utomhus.   

Mobilplattformar lönar sig bara om de verkligen är mobila. Formeln är väldigt enkel: hög produktivitet genom att undvika kollisioner och stillestånd. Vi stöttar med robusta sensorsystem och smart mjukvara, så att dina förarlösa fordon och småfordon (carts) kan röra sig säkert, autonomt och kostnadseffektivt. En viktig del i det är situationsanpassad körhastighet så att mobilplattformarna håller sig i rörelse.  

De sensorinhämtade uppgifterna går inte bara att använda för lokalisering utan även för våra kunders navigationssyften: en extra utvärdering som gör användningen av mobilplattformar ännu effektivare. Med allt från smarta sensorer till kollisionsundvikande och heltäckande säkerhetslösningar med integrerad lokalisering är vi rätt samarbetspartner!


Spana in exemplen på våra lösningar för mobilplattformar

Automatiska arbetsflöden för ett säkert inträde i Industri 4.0

”Jämfört med en transportanläggning sänks kostnaderna betydligt och flexibiliteten i produktionen höjs avsevärt. Personal kan frigöras från icke-värdeskapande uppgifter och varje enskilt förarlöst transportfordon kan köra en tyngre last. Därmed kan man räkna med att investeringen snabbt betalar sig.”

Dan Evans, forskningschef, MasterMover Ltd, Storbritannien 

Safe EFI-pro-system för automatisering av lasttransporter hos MasterMover

Innovativ intralogistik: AutoBox med SICK:s navigations- och säkerhetssensorer i pilottest hos BMW

Pilotprojektet ”AutoBox” är del av en hel serie med autonoma transportsystem som BMW Group för närvarande använder på olika platser. Ta reda på hur SICK bidrar för att göra komplexa, intralogistiska varuflöden effektivare.

Avsäkring av autonom transportplattform hos BMW

 

Medarbetaren och robotbutlern rör sig självständigt i byggnaden

Den mobila transportroboten MiR100 optimerar arbetsprocesserna, frigör personalresurser och bidrar på så vis till ökad produktivitet och sänkta kostnader.
”SICK är en väldigt viktig samarbetspartner för oss när det gäller säkerhetskrav.”

Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Danmark

Effektiva transport- och logistiklösningar från Mobile Industrial Robots

 

Smarta sensorer styr autonoma parkeringsrobotar

På Düsseldorfs flygplats ger parkeringsroboten Ray stora tidsbesparingar. Säkerhetslösningarna från SICK ger både säker och flexibel drift av den autonoma parkeringsroboten.

Framtidens parkering med serva transport systems

 


Mer information på temat mobilplattformar

Upptäck nya möjligheter med säker outdoor-automatisering:

Outdoor Safety: sätta nya gränser

Lösningar för industrifordon:

Förflytta mer med smarta sensorer

Mer information om säker styrning av maskiner och anläggningar:

Safe Motion Control: säkra processer – utan avbrott

Vill du hitta rätt produkt direkt till din applikation? Klicka på ”produktsortiment”:

Har du några frågor?

Kontakta experter