Människa-material-separation: sömlös säkerhet i automatiserade tillverkningsprocesser

A man stands next to a plant with an automated material transport system.
A man stands next to a plant with an automated material transport system.

Det går att avsäkra den automatiska materialtransporten in i och ut ur riskområdena med olika lösningar för att undvika personrisker. Samtidigt får den säkra människa-material-separationen maximalt materialflöde, vilket aktivt bidrar till ökad produktivitet.


Lösningsvariant 1: muting med säkerhetsljusridå, säkerhetsljusbom eller säkerhetslaserscanner

Example: Muting using a safety laser scanner

Maskinavsäkring med mutingsystem som består av en skyddsanordning kombinerad med mutingsensorer (t.ex. reflektor fotocell). Placeringen av mutingsensorerna identifierar transportmaterialet och tidsbegränsar och överbryggar skyddsanordningen processberoende. Personer detekteras säkert. Säkerhetsljusridåer, multisäkerhetsljusridåer och säkerhetslaserscannrar passar som säkerhetssensrorer.

Lösningsvariant 2: mönsteravkänning med säkerhetsljusridå

Example: Pattern recognition using a safety light curtain

En horisontalsittande säkerhetsljusridå utan mutingsensorer säkrar in- och utmatningsställena. Säkerhetsljusridåns självlärande, dynamiska mönsteravkänning skiljer säkert på människor och material. Den urskiljer säkert och tillförlitligt objektmönster utan extra sekundärsensorer t.ex. en persons ben. Ljusridån hanterar störningar från småobjekt som t.ex. elledningar och folierester som hamnar i skyddsfältet. Lösningen ger på så vis maximal säkerhet i kombination med suverän tillgänglighet.

 

Våra lösningar för människa-material-separation

Har du några frågor?

Kontakta experter