Säkert materialflöde: smidig säkerhet vid automatiserad materialtransport

Högautomatiserade produktionsanläggningar kännetecknas av ett kontinuerligt materialflöde mellan enskilda tillverkningsprocesser. Intelligenta säkerhetslösningar är en nyckelfaktor för detta. Genom att göra åtskillnad mellan människa och material säkrar de åtkomst till maskiner och anläggningar, vilket skyddar personalen och samtidigt säkerställer smidig materialtransport.

Att välja rätt säkerhetslösning är avgörande för hög produktivitet. Lita därför på SICK, experter vad gäller funktionssäkerhet. Den omfattande portföljen sträcker sig från säkra ljusridåer med muting-funktion till smarta, TÜV-certifierade säkerhetssystem och behovsanpassade tjänster. SICK erbjuder därför kundorienterade lösningar för ett säkert och effektivt materialflöde i dina anläggningar.

Lösningarna från SICK för åtkomstsäkring vid automatiserat materialflöde

Säkra ljusridåer: överbryggning med muting-sensorer.

deTec

C4000 Fusion

Säkerhetssystem Safe Portal: adaptiv skyddsfältsutvärdering av säkra laserscannrar genom konturidentifiering.

Safe Portal

Flerstråliga ljusbommar: muting med muting-sensorer.

deTem

M4000 Advanced

Säkerhetssystem Safeguard Detector: materialet som naturlig barriär till riskområdet.

Safeguard Detector

Säkerhetssystem Safe Entry Exit: muting med processignaler istället för muting-sensorer.

Safe Entry Exit

 

Säkra styrningslösningar för tillämpningar med säker åtskillnad mellan människa-material.

Säkra styrningslösningar

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra experter