Rätt lösning för användningsområdet oavsett bransch

From micron to mile. In all dimensions.

Från pyttesmå till jättestora avstånd – avstånds- och LiDAR-sensorerna från marknads- och teknikledande SICK beräknar verklighetens alla dimensioner. SICK har applikationer med olika mätintervall inom- och utomhus för individuella lösningar med olika räckvidder baserade på ultraljud, ljus eller radar. Integrationstekniken är dessutom flexibel: kundönskemål och omgivningsvillkor avgör om den ska vara analog eller seriell, gå via fältbuss, I/O-länk eller Ethernet.

Lösningar i praktiken