Kontakt
Feedback

Fotoceller

Sensor Intelligence – med användning av senaste SIRIC®- och LED-tekniker ger dessa sensorer högsta funktionssäkerhet oavsett eventuell störningspåverkan. Kompletterande sensorinformation kan användas för att förenkla moderna produktionsprocesser.

Det omfångsrika optiska sensorprogrammet löser effektivt och rationellt många applikationer inom automatiseringsområdet runt om i världen.

Filtrera enligt:

53 träffar:

Träffar 1 - 24 av 53

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj W12-3
Universell produktplattform för krävande applikationer
 • Optiska prestanda med toppresultat tack vare överlägsen OES-teknik
 • Autokollimationsoptik i reflektorfotocellerna
 • Bakgrundsavbländning och förgrundsavbländning med två sändar-LED för de direktavkännande fotocellerna
 • Mycket väl synlig, exakt PinPoint-ljusfläck och kraftfull IR-sändare
 • Robust metallhus som kan erhållas med teflonbeläggning som option
 • Monteringsmöjligheter via genomgående hål och blindhål, genomgående långhål
 • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W4-3
Komplett familj med best-in-class-funktioner
 • Bästa HGA-givare i sin klass
 • Genomgående användning av PinPoint-teknik i alla varianter
 • HGA-givare med laserliknande ljusfläck för detekteringuppgifter som kräver hög precision
 • Tillförlitlig inställning med hjälp av 5-varvig-potentiometer, teach-in-knapp, teach-in via kabel eller IO-Link
 • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W26
Raketstarten inom objektdetektering
 • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
 • BluePilot: optisk injusteringshjälp, inställning av räckvidden per tryck-vrid-komponenter med optisk räckviddsindikering eller via IO-Link
 • PinPoint-LED: ljusintensiv röd sändar-LED
 • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnoser, Smart Tasks
Produktfamilj SureSense
Säker detektion av varje typ av objekt
 • Det mest flexibla och kompletta utbudet av hybridsensorer
 • Ny och intuitiv ljuslist
 • Den bästa bakgrundsavbländningen inom branschen
 • Identifiering av transparenta objekt med AutoAdapt-teknik
 • VISTAL-hus
Produktfamilj W2SG-2
Kraftfull tydlig detektering av material i ett ultrakompakt hus
 • Överlägset storleks-räckvidds-förhållande
 • Hög kopplingspunktsprecision
 • Teach-in-funktioner möjliggör tillförlitliga och stabila inställningar
 • Automatisk anpassning av tröskelvärdet (AutoAdapt)
 • Enkellins-autokollimationsprincipen som kan se genom små öppningar och ex.vis borrhål
 • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W2S-2
Ultraliten och ultrastark
 • Givare med bakgrundsavbländning utan nämnvärd svart-vitt-förskjutning
 • PinPoint-2.0-LED med långa räckvidder och hög reservfaktor
 • En mångfald användningsmöjligheter tack vare skarpt avgränsad, laserliknande eller linjeformig ljusfläck
 • Detektering av högtransparenta och reflekterande objekt via givare med V-optik
 • Reflektor fotoceller med autokollimation och väl synlig ljusfläck
Produktfamilj W4S-3
Komplett familj med Best-in-class-funktioner
 • Bästa bakgrundsavbländade givarna i sin klass
 • Genomgående användning av PinPoint-teknik i alla varianter
 • Bakgrundsavbländade givare med laserliknande ljusfläck för detekteringsuppgifter som kräver hög precision
 • Tillförlitlig inställning med hjälp av 5-varvig-potentiometer, teach-in-knapp, teach-in via kabel eller IO-Link
 • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W4S-3 Inox
Tillförlitlig, robust och mångsidigt användbar
 • ECOLAB-certifierad och testad för IP 66, IP 67, IP 68 och IP 69K
 • Robust hus av rostfritt stål (316L/1.4404)
 • Resistent mot många vanligen förekommande rengörings- och desinfektionsmedel
 • Laserliknande ljusfläck tack vare Pin-Point-teknik
 • Ställs in med revolutionerande teach-in-knapp, som består av ett insvetsat membran av rostfritt stål
 • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj PowerProx
Räckvidden har fått ett nytt hem
 • HDDM-teknik
 • Laserklass 1, rött eller infrarött ljus
 • Objektdetekteringens räckvidd: 5 cm till 4 m
 • Kopplingsfrekvenser upp till 1 000 Hz
 • Minsta minimiavstånd mellan objekt och bakgrund: 6 mm
 • VISTAL®-hus
 • Upp till 3 separat från varandra inställbara kopplingsutgångar eller en analog utgång
 • IO-Link finns som tillval (avståndsvärde, 8 kopplingspunkter, Smart-sensor-funktioner)
Produktfamilj W16
Raketstarten inom objektdetektering
 • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
 • BluePilot: optisk injusteringshjälp, inställning av räckvidden per tryck-vrid-komponenter med optisk räckviddsindikering eller via IO-Link
 • PinPoint-LED: ljusintensiv röd sändar-LED
 • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnoser, Smart Tasks
Produktfamilj W4S-3 Inox Hygiene
Tillförlitlig, robust och mångsidigt användbar
 • Hygieniskt hus av rostfritt stål (316L/1.4404)
 • Hygieniskt montage med användning av M12-adaptergänga eller D12-adapteraxel
 • ECOLAB-certifierad och testad för IP 66, IP 67, IP 68 och IP 69K
 • Resistent mot många vanligen förekommande rengörings- och desinfektionsmedel
 • Laserliknande ljusfläck tack vare Pin-Point-teknik
 • Ställs in med revolutionerande teach-in-knapp, som består av ett insvetsat membran av rostfritt stål
 • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W9-3
Sensorer med hög prestanda i hus av VISTAL®
 • Sensor med hög prestanda i hus av ultrarobust VISTAL®
 • PinPoint-LED för en exakt och mycket väl synlig ljusfläck alt. infraröd-LED för stora räckvidder
 • Två sändar-LED för bakgrundsavbländning med toppresultat
 • Varierbar montering med hålmönster för M3 eller M4
 • Flera anslutningsmöjligheter
Produktfamilj W9L-3
Laserprecision i minsta punkt i hus av robust VISTAL®
 • Robusta sensorer i hus av VISTAL®
 • Exakt, mycket liten laserljusfläck
 • Direktavkännande fotoceller i laserklass 1 och 2
 • Reflektorfotoceller med autokollimationsoptik och polarisationsfilter, kan även erhållas i en version för detektering av transparenta material
 • Sändare/mottagare-fotoceller med räckvidder upp till 60 m
 • SIRIC-teknik från SICK
 • Anslutningar: M8- och M12-kontakt, kabel samt även kabel med kontakt
 • Hålmönster för M3- och M4
Produktfamilj W4SLG-3V
Detekterar alla objekt, även i svårhanterade miljöer
 • Väl avgränsad, tydlig laserljusfläck, laserklass 1, utan blindområde
 • Hus av rostfritt stål med Washdown-design
 • Senaste SICK-specifika ASIC- och laserteknik för enastående bakgrundsavbländning och okänslighet mot störande omgivningsljus
 • ECOLAB-certifierad, testad för IP66, IP67, IP68 och IP69K
 • Teach-in-knappen kan kopplas om mellan detektering av transparenta och minimala, icke-transparenta objekt
 • IO-Link (tillval)
Produktfamilj W4SLG-3
Omkopplingsbar för alla objekt
 • Väl avgränsad, tydlig laserljusfläck, laserklass 1
 • Teach-in-knappen kan kopplas om mellan detektering av transparenta och icke-transparenta objekt
 • Automatisk anpassning till förändrade ljusförhållande med automatisk justering av tröskelvärden
 • Räckvidder på upp till 4,5 m
 • Inga blindområden tack vare autokollimations-optik
 • Injustering kan valfritt göras med teach-in-knapp, potentiometer, kabel eller IO-Link
Produktfamilj W4SL-3V
Den nya standarden för optisk och mekanisk robusthet
 • Väl avgränsad, tydlig laserljusfläck, laserklass 1
 • Hus av rostfritt stål med Washdown-design
 • Senaste SICK-specifika ASIC- och laserteknik med för enastående bakgrundsavbländning och okänslighet mot störande omgivningsljus
 • Teach-in-knappen kan kopplas om mellan detektering av transparenta och minimala, icke-transparenta objekt
 • ECOLAB-certifierad och testad för IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K
 • IO-Link (tillval)
Produktfamilj W4SL-3
Laserprecison för mycket små och transparenta objekt
 • Väl avgränsad, tydlig laserljusfläck, laserklass 1
 • Teach-in-knappen kan kopplas om mellan detektering av transparenta och icke-transparenta objekt
 • Räckvidder från 25 mm till 60 m
 • Senaste SICK-specifika ASIC- och lasertekniken med en andra sändar-LED åstadkommer en enastående bakgrundsavbländning och okänslighet mot störande omgivningsljus
 • Injustering kan valfritt göras med teach-in-knapp, potentiometer, kabel eller IO-Link
Produktfamilj MultiPulse
Omkoppling till autopilot
 • Objektdetektering och sensorövervakning
 • Verifiering att objektet finns närvarande och att inga sensorfel föreligger
 • Det platsbesparande miniatyrhuset möjliggör integration även i mycket kompakta maskindesign-miljöer
 • Bakgrundsavbländningen säkerställer exakt och tillförlitlig detektering av alla typer av objekt, oberoende av yta och beskaffenhet
 • Arbetsintervall från 3 till 150 mm
 • Olika varianter med och utan inställning, linjeformig ljusfläck och fönsterfunktion (30 mm ... 150 mm) kan erhållas
Produktfamilj MultiV
Effektivt sökt och effektivt funnet
 • Tillförlitlig detektering även av låga, transparenta och reflekterande objekt som displayer, glas och metalldelar av alla de slag
 • Ursfräsningar och hål i objekten åstadkommer inte något driftstopp
 • Detektering av låga objekt på transportband
 • Det utrymmessnåla miniatyrhuset möjliggör integration i mycket kompakta maskinmiljöer
 • Den exakta och robusta bakgrundsavbländningen säkrar tillförlitlig detektering av alla typer av objekt, oberoende av yta och beskaffenhet
 • Exakt och repetitionsnoggrann kopplingspunkt < 1mm
 • Optimalt arbetsavstånd från 15 mm till 30 mm
Produktfamilj W18-3
För krävande industriapplikationer
 • Optiska prestanda med toppresultat tack vare överlägsen OES-teknik
 • Autokollimationsoptik
 • Bakgrundsavbländning med två sändar-LED
 • Slankt, robust plasthus
 • Manövrering via dubbel-teach eller potentiometer
 • Mycket brett produktspektrum med avseende på hantering, anslutning och optik
 • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering
Produktfamilj Reflex Array
Fotocellen med ljusband: mångsidig och ekonomisk
 • Lägesoberoende detektering av objekt med storlekar på > 12 mm i ett ljusband med höjden 50 mm
 • Räckvidd för detektering från 0 m till maximalt 4,5 m
 • MInimiavstånd mellan sensor och reflektor på 0,5 m för alla varianter
 • PinPoint-teknik för intensivt rött synligt ljus
 • Automatisk justering av omkopplingströskeln vid nedsmutsning
Produktfamilj W24-2 Ex
Säker detektering även i Ex- miljöer (gas)
 • Märknummer: EX II 2 G Ex ia op is IIC T4 enligt direktiv 2014/34/EX/EU (ATEX)
 • Motsvarar kategori 2 G
 • Kopplingsutgång: EN 60947-5-6 (NAMUR)
 • M12-kontakt eller M16-förskruvning vridbar 90°
 • Robust hus av pressgjuten zink
 • Exakt bakgrundsavbländning
Produktfamilj GR18
Rund, ekonomiskt oslagbar standard
 • Prisvärda cylinderformiga M18-sensorer i standardhus
 • Två olika typer av plast- och metallhus med rak optikutgång
 • Ljusstark och väl synlig PinPoint-LED
 • Väl synlig statusindikering
 • IP-klassning IP 67
Produktfamilj DeltaPac
Människans seger över tomrummet
 • Delta-S-Teknologi®, fyra PinPoint-2.0-LED och två energivågor, kombinerade med SIRIC® och distansmätning
 • Detektera av objektkonturer med radier upp till 20 mm, oberoende av riktning
 • För bandhastigheter upp till 3,0 m/s eller produktionskapaciteter upp till 200 000 förpackningar per timme
 • Förkonfigurerade sensorer eller den individuella inställningen av fyra driftslägen via IO-Link
 • Kompakt hus (42 mm x 42 mm x 45 mm) med IP 67

Träffar 1 - 24 av 53

Upp