Fotoceller och ljusbommar
W4F

Detektering på en helt ny nivå inom smart automatisering

Din fördel

 • Lösningen på extra krävande detektionsuppgifter i trånga utrymmen
 • Mycket hög tillförlitlighet tack vare kraftfull bakgrundsavbländning och utmärkt detektering av platta, högreflekterande och transparenta objekt
 • Två kopplingspunkter och utmatning av avståndsvärden utökar användningsmöjligheterna
 • Flexibel användning tack vare hög optisk robusthet
 • Den tydligt synliga ljuspunkten i kombination med det intuitiva användargränssnittet BluePilot möjliggör sekundsnabb inriktning
 • Maximal kontroll och processsäkerhet tack vare smart övervakning och förutseende underhåll
 • Som Smart Sensor redo för Industri 4.0

Översikt

Detektering på en helt ny nivå inom smart automatisering

Med W4F är kraftfull och smart automatisering nu även tillgängligt i miniatyrformat. Miniatyrsensorn kompletterar produktutbudet med en ny generation optoelektroniska sensorer som W16 eller W26 och levererar extremt robusta detekteringsresultat tack vare den nya ASIC-tekniken från Sick. Den möjliggör användning i många olika, krävande installationssituationer. Tack vare ForegroundSuppression, DoubleLine, V-optik och MultiSwitch blir W4F ett kraftigt, specialiserat tillämpningsverktyg: Bakgrunden dämpas ännu bättre och platta, högreflekterande och transparenta objekt identifieras ännu mer exakt. Dessutom gör W4F Smart Sensor-övervakning och diagnos enklare än någonsin och kan användas på ett framtidssäkert sätt i Industri 4.0-anläggningar.

I korthet
 • Tekniker: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-optik och MultiSwitch
 • Två kopplingspunkter och avståndsvärdesutmatning i en enda enhet
 • Diffus sändar-lysdiod för avbländning
 • BluePilot: Tryck-vrid-komponent med optisk räckvidds- och injusteringshjälp
 • Smart Sensor: De senaste diagnos- och övervakningsfunktionerna
 • VISTAL®-hus

Fördelar

Injustering på bara några sekunder med BluePilot

Med det intuitiva driftkonceptet BluePilot kan du enkelt och smidigt ta sensorerna ur produktfamiljen W4F i drift. Den blå lysdiodsindikatorn ger användaren återkoppling direkt för optimal inriktning. Fotocellerna kan justeras exakt på mycket kort tid med en tryck-och-vrid-mekanismen. Dessutom ger BluePilot en visuell indikering om detekteringskvaliteten skulle minska på grund av nedsmutsning eller vibrationer, vilket innebär att fel kan åtgärdas i ett tidigt skede och att oplanerade systemfel förhindras.

Kombinationen av Teach-Taste och potentiometer gör det enklare än någonsin att få till korrekt inställning.

Den blå LED-justeringshjälpen snabbar upp den optimala inriktningen av sensorn, och förändringar gällande funktionssäkerheten märks direkt tack vare BluePilot.

Lägesinställningen kan avläsas direkt på enheten via BluePilot.

Driftkonceptet ”BluePilot” påskyndar avsevärt kalibreringen av W4F och minimerar samtidigt risken för störningar och fel under drift.

Enastående detekteringsresultat inom i princip alla användningsområden

Oavsett om det rör sig om mycket platta, högreflekterande, perforerade eller transparenta objekt har W4F ett brett utbud av tekniker för att säkerställa tillförlitliga detekteringsresultat inom många olika tillämpningar. Exempelvis med V-optik, med vilket transparenta objekt såsom glasrutor eller högreflekterande objekt såsom skärmar kan detekteras på ett tillförlitligt sätt. Med högreflekterande och mycket platta föremål som chokladkakor, kex eller komponentgrupper kan den direktavkännande fotocellen med ForegroundSuppression visa sin fulla potential. Och sist men inte minst kan föremål med ojämna ytor och utskärningar som kretskort också detekterats på ett tillförlitligt och konsekvent sätt med DoubleLine. Dessutom utökar den direktavkännande fotocellen MultiSwitch användningsmöjligheterna. Exempelvis kan bestyckningsprocesser övervakas via två omkopplingspunkter eller så kan nivåer och rulldiametrar kan kontrolleras med hjälp av avståndsvärdet via IO-Link.

Tack vare användningen av ytreflektioner från objekt klarar W4F arbeten där reflektorer tidigare krävdes och tar därmed betydligt mindre installationsutrymme.

W4F levererar alltid exakta detekteringsresultat även med olika optiska störningar som LED-lampor och reflektioner från metallstänger i bakgrunden.

Tack vare två olika kopplingspunkter kan WTB4F MultiSwitch skilja mellan stående och liggande objekt.

Detektering av kretskort med utskärningar utan luckor är inget problem för den direktavkännande fotocellen WTB4B med DoubleLine-teknik.
Tack vare två lysdioder och en kraftfull förgrundsavbländning kan WTV4F som V-optik detektera väldigt platta föremål på ett tillförlitligt sätt.

Med sina Optical Experts täcker W4F många olika krävande tillämpningar och kan, tack vare den kompakta designen, enkelt integreras i de flesta installationssituationer.

Robust design för krävande omgivningsvillkor

Stabilt som stål, lätt som plast: De smarta inre funktionerna i fotocellerna W4F skyddas av ett extremt robust hölje av VISTAL®. Den består av glasfiberförstärkt plast och tål extrema termiska, kemiska eller mekaniska belastningar utan ansträngning. Kombinerat med den ringa storleken är sensorn optimal i alla typer av automatiseringstillämpningar.

Tack vare det extremt robusta VISTAL®-huset fungerar sensorn säkert och tillförlitligt även under tuffa omgivningsvillkor.

Oavsett om det rör sig om smuts, värme eller vibrationer är W4F utformad så att den, tack vare VISTAL® och robusta sensorer, levererar exakta resultat även under tuffa förhållanden.

Håll full kontroll

Tack vare omfattande diagnosfunktioner vet systemet hela tiden i vilket skick W4F befinner sig och kan därför identifiera väsentliga nedgångar i prestanda i förväg. Dessutom har sensorfamiljen automatisk självövervakning och meddelar om processparametrar som temperatur eller föroreningsgrad avviker för mycket, så snart det sker. Om en sensor skulle falla bort kan man identifiera orsaken tack vare all diagnosdata, och problemet kan på så vis lösas snabbt.

Vid kritiska temperaturer kan W4F automatiskt starta underhåll och därmed förhindra fel.

Möjligheten till förutsägbart och behovsorienterat enhets- och systemunderhåll minimerar risken för fel.

Positioneringsuppgifter kan utföras genom att ange avståndsvärden.

Produktionen av remissionsvärden för objekten som ska detekteras utgör grunden för intelligent processkontroll eller kvalitetsövervakning.

Tack vare omfattande övervaknings- och diagnostikfunktioner möjliggör W4F förutseende och behovsorienterat underhåll och minimerar därmed oplanerade stilleståndstider och kostnader.

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Dimensioner (B x H x D)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
  LjussändarePinPoint-LED
  LjustypSynligt rött ljus
  IP-klassningIP66, IP67
  HusmaterialPlast
  InställningTeach-in-knapp / potentiometer / Kabel / tryck-vrid-komponent / Teach-in-knapp / potentiometer / tryck-vrid-komponent
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads