Kontakt
Feedback

Fotoceller och ljusbommar
W16

Raketstarten inom objektdetektering

Din fördel

 • Användarvänlig och enhetlig hantering tack vare optisk kvalitetsindikering i huset eller bekvämt via IO-Link
 • Förenklad inriktning av ljusstrålen mot reflektorn, mot mottagaren eller mot ett objekt tack vare den väl synliga ljuspunkt i PinPoint-LED, i kombination med optisk LED-indikering
 • Mycket hög säkerhet tack vare ny detekteringsteknologi samt hög optisk robusthet
 • Smart Sensor gör maskinprocessen snabbare, effektivare, mer transparent och möjliggör förebyggande underhåll och banar därmed väg för Industri 4.0-tillämpningar

Översikt

Raketstarten inom objektdetektering

W16 är utrustad med ny teknologi som TwinEye, LineSpot, ClearSens och OptoFilter för säker objektdetektering. Den är snabb och bekväm att ställa in med det nya hanterings- och indikeringskonceptet BluePilot. Eftersom varje W16 är utförd som Smart Sensor kan parametrar ställas in via IO-Link och har dessutom diagnosfunktioner och Smart Tasks. Den banar väg mot Industri 4.0. Väl synlig röd PinPoint-LED och infraröd-LED är tillgängliga som ljuskälla. Lasertexten med lång användningstid säkerställer enheters identifiering på lång sikt. W16 är mycket tillförlitlig och förhindrar oplanerade maskinstillestånd tack det mycket robusta VISTAL®-huset och förebyggande underhåll.

I korthet
 • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
 • BluePilot: optisk injusteringshjälp, inställning av räckvidden per tryck-vrid-komponenter med optisk räckviddsindikering eller via IO-Link
 • PinPoint-LED: ljusintensiv röd sändar-LED
 • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnoser, Smart Tasks

 

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Fördelar

Enkel och snabb sensorjustering med BluePilot

Med den innovativa BluePilot kan du blixtsnabbt ta sensorerna i produktfamilj W16 i drift. Den blå LED-indikeringen ger direkt feedback om den optimala justeringen av sensor och reflektor samt sändare och mottagare. Sensorn i de direktavkännande fotocellerna kan ställas in snabbt och exakt med en tryck-och-vrid-mekanism, finjustering med knappar som tar tid är inte längre nödvändigt.

Dessutom meddelar BluePilot när detekteringskvaliteten förändras, t.ex. vid smuts och vibration: Störning upptäcks i tid, långt innan det kommer till avbrott i produktionen.

Snabb och bekväm start

Reflektorfotoceller och sändare/mottagare fotoceller

Den blå LED-justeringshjälpen snabbar upp den optimala justeringen av sensor och reflektor resp. sändare och mottagare. Förändringar i funktionssäkerheten till följd av smuts eller vibration upptäcks på ett kick.

Reflektorfotocell för detektion av transparenta objekt

Detekteringsläget kan anpassa med vridbart manöverdon, beroende på objektets beskaffenhet. W16 och W26 signaliserar omedelbart i vilket läge den befinner sig med LED-indikeringen.

Reflektorfotocell för detektion av transparenta objekt

Detekteringsläget kan anpassa med vridbart manöverdon, beroende på objektets beskaffenhet. W16 och W26 signaliserar omedelbart i vilket läge den befinner sig med LED-indikeringen.

Du sparar värdefull tid vid idrifttagningen med det nya hanteringskonceptet BluePilot och kan undvika produktionsavbrott tack vare den tidiga störningsvarningen.

Robust i användning

Sensorerna i produktfamiljen W16 är mycket robusta i användningen.

Om sensorn eller reflektorn är optiskt smutsiga eller efter en rengöring, justerar fotocellen automatiskt sin kopplingströskel tack vare AutoAdapt och ger alltid högsta detekteringssäkerhet. Sensorerna ser vad de måste se med OptoFilter: de är immuna mot LED-belysning, reflexer från varningsvästar och påverkan av depolariserande objekt.

Sensorerna håller även för många kemiska, termiska och mekaniska miljöinverkningar tack vare det ultrarobusta VISTAL-huset.

Allt säkert detekterat

Tack vare OptoFilter har sensorerna en hög okänslighet mot störande omgivningsljus.
W16-sensorerna efterjusterar automatiskt sin kopplingströskel om det är smutsigt.
Med det ultrarobusta VISTAL-huset motstår sensorerna även extrema belastningar.

Den robusta designen ger hög tillgänglighet av anläggning och reducerar stilleståndstider.

Smart Sensors för en effektiv maskinkommunikation

Smart Sensors levererar ovärderliga indata för varje processkedja. De stöder dynamiska, realtidsoptimerade och självorganiserande industriprocesser. Smart Sensors W16 detekterar realiteten, genererar och tar emot data och information som går utöver klassiska kopplingssignaler eller uppmätta processtorheter.

Mer under www.sick.de/smart-sensors

Från råsignal till skräddarsydd information

Baslogik: logiska länkar med triggersensorer och fördröjning av kopplingssignaler är fritt inställbara
Tidsmätning och studsborttagning med hjälp av Smart Task tidsmätning och studsborttagning
W16 med Smart Task räkneverket och studsborttagning räknar och utvärderar detekteringssignaler

Kommunikation och effektiv bearbetning av data sörjer för smalare strukturer och kostnadsfördelar i din process.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Dimensioner (B x H x D)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
  Kopplingsavstånd max.

  10 mm ... 1.000 mm 1)

  10 mm ... 500 mm 1)

  10 mm ... 1.500 mm 1)

  10 mm ... 750 mm 1)

  0 m ... 10 m 2)

  0 m ... 5 m 3)

  0 m ... 45 m

  LjussändarePinPoint-LED / lysdiod (LED)
  LjustypSynligt rött ljus / infrarött ljus
  IP-klassning

  IP66 (enligt EN 60529)

  IP67 (enligt EN 60529)

  IP69 (enligt EN 60529) 4)

  HusmaterialPlast VISTAL®
  • 1) Referensmaterial med 90% remission (baserat på standard-vitt, DIN 5033).
  • 2) Reflektor PL80A.
  • 3) Reflektor P250.
  • 4) Ersätter IP69K enligt ISO 20653: 2013-03.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp