Mindre fotoceller
W12-3

WTB12C-3P2432A00
1067771
Styck
Länk
  • Kännetecken
   ProdukttypFotoceller och ljusbommar
   FunktionsprincipDirektavkännande fotocell
   Funktionsprincip detaljBakgrundsavbländning
   Kopplingsavstånd max.20 mm ... 350 mm 1)
   Räckvidd20 mm ... 350 mm 1)
   Sändarljusstråle
   LjussändarePinPoint-LED 2)
   LjustypSynligt rött ljus
   Ljuspunktsstorlek (avstånd)Ø 6 mm (200 mm)
   Lysdiod-egenskaper
   Våglängd640 nm
   Inställning

   IO-Link

   Enkel teach-in-knapp

   Pin-2-konfigurationExtern ingång, Teach-in ingång, Sändare FRÅN ingång, Detekteringsutgång, Logikutgång
   • 1) Avscanningsmaterial med 90 % diffus reflektion (baserat på standardvitt, DIN 5033).
   • 2) Genomsnittlig livslängd: 50 000 h vid TU = +25 °C.
  • Säkerhetstekniska parametrar
   MTTFD704 år
   DCavg0 %
  • Kommunikationsgränssnitt
   KommunikationsgränssnittIO-Link V1.1
   Kommunikationsgränssnitt detaljCOM2 (38,4 kBaud)
   Cykeltid2,3 ms
   Processdatalängd16 Bit
   Processdatastruktur

   Bit 0 = kopplingssignal QL1

   Bit 1 = kopplingssignal QL2

   Bit 2 ... 15 = tom

   VendorID26
   DeviceID HEX0x8000EA
   DeviceID DEC8388842
  • Eldata
   Matningsspänning UB10 V DC ... 30 V DC 1)
   Restvåg< 5 Vss 2)
   Strömförbrukning45 mA 3)
   SkyddsklassIII
   Digital utgång
   TypPNP
   Signalspänning PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
   Utgångsström Imax.≤ 100 mA
   Repeterbarhet (responstid)100 µs 4)
   Kopplingsfrekvens1.500 Hz
   KopplingstypLjus-/mörker-omkoppling
   Skyddskopplingar

   A 5)

   B 6)

   C 7)

   D 8)

   Responstid Q/ på Pin 2200 µs ... 300 µs 4) 9)
   Kopplingsfrekvens Q/ på Pin 2≤ 1.500 Hz 10)
   • 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
   • 2) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
   • 3) Utan last.
   • 4) Gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
   • 5) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
   • 6) B = in- och utgångar polsäkringsskyddade.
   • 7) C = Avstörning.
   • 8) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
   • 9) Signalgångtid vid ohmsk last.
   • 10) Vid ljus-mörker-förhållande 1:1, gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
  • Mekaniska data
   KonstruktionFyrkantig
   Dimensioner (B x H x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
   AnslutningKontakt M12, 4-polig
   Material
   HöljeMetall, Pressgjuten zink
   FrontglasPlast, PMMA
   Vikt120 g
  • Omgivningsdata
   IP-klassning

   IP66

   IP67

   Omgivningstemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
   Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
   UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
  • Smart Task
   Smart Task beteckningBaslogik
   Logikfunktion

   Direkt

   OCH

   ELLER

   FÖNSTER

   Hysteres

   Timerfunktion

   Inaktiverad

   Tillslagsfördröjning

   Frånslagsfördröjning

   Tillslags- och frånslagsfördröjning

   Impuls (one shot)

   InverterJa
   Kopplingsfrekvens

   SIO Direct: 1500 Hz 1)

   SIO Logic: 600 Hz 2)

   IOL: 450 Hz 3)

   Responstid

   SIO Direct: 200 µs ... 300 µs 1)

   SIO Logic: 650 µs ... 750 µs 2)

   IOL: 650 µs ... 1000 µs 3)

   Upprepningsprecision

   SIO Direct: 100 µs 1)

   SIO Logic: 100 µs 2)

   IOL: 300 µs 3)

   Kopplingssignal
   Kopplingssignal QL1Kopplingsutgång
   Kopplingssignal QL2Kopplingsutgång
   • 1) SIO Direct: sensordrift i standard-I/O-läge utan IO-Link-kommunikation och utan användning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar (inställd på "direkt" / "inaktiv").
   • 2) SIO Logic: sensordrift i standard-I/O-läge utan IO-Link-kommunikation. användning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar, plus de olika automatiseringsfunktionerna.
   • 3) IOL: sensordrift med full IO-Link-kommunikation och användning av parametrar för logik-, tids- och automatiseringsfunktioner.
  • Diagnos
   EnhetsstatusJa
  • Klassificeringar
   eCl@ss 5.027270904
   eCl@ss 5.1.427270904
   eCl@ss 6.027270904
   eCl@ss 6.227270904
   eCl@ss 7.027270904
   eCl@ss 8.027270904
   eCl@ss 8.127270904
   eCl@ss 9.027270904
   eCl@ss 10.027270904
   eCl@ss 11.027270904
   eCl@ss 12.027270903
   ETIM 5.0EC002719
   ETIM 6.0EC002719
   ETIM 7.0EC002719
   ETIM 8.0EC002719
   UNSPSC 16.090139121528

  Tekniska ritningar

  WTB12C-3P2432A00
  Anslutningstyp
  WTB12C-3P2432A00
  Anslutningsschema Cd-367
  WTB12C-3P2432A00
  Karakteristik WTB12-3, rött ljus, 350 mm
  WTB12C-3P2432A00
  Kopplingsavståndsdiagram WTB12-3, rött ljus, 350 mm
  WTB12C-3P2432A00
  Inställningsmöjligheter
  WTB12C-3P2432A00
  Måttritning WTB12-3, IO-Link