Mindre fotoceller
W12-3

WL12C-3P2432A91
1067777
Obs: Tidsstämpelfunktionen kan endast användas IO-Link Master från B&R (modell X20(c)DS438A)
Styck
Länk
  • Kännetecken
   ProdukttypFotoceller och ljusbommar
   FunktionsprincipReflektor fotocell
   Funktionsprincip detaljAutokollimation
   Kopplingsavstånd max.0 m ... 5 m 1)
   Räckvidd0 m ... 4 m 1)
   PolarisationsfilterJa
   Sändarljusstråle
   LjussändarePinPoint-LED 2)
   LjustypSynligt rött ljus
   Ljuspunktsstorlek (avstånd)Ø 100 mm (3 m)
   Lysdiod-egenskaper
   Våglängd640 nm
   Inställning

   IO-Link

   Enkel teach-in-knapp

   StrålningsvinkelCa 1,5°
   Pin-2-konfigurationExtern ingång, Teach-in ingång, Sändare FRÅN ingång, Detekteringsutgång, Logikutgång, Larmutgång smutsig enhet
   • 1) Reflektor PL80A.
   • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
  • Säkerhetstekniska parametrar
   MTTFD891 år
   DCavg0 %
   TM (användningstid)20 år
  • Kommunikationsgränssnitt
   KommunikationsgränssnittIO-Link V1.1
   Kommunikationsgränssnitt detaljCOM2 (38,4 kBaud)
   Cykeltid2,3 ms
   Processdatalängd16 Bit
   Processdatastruktur

   Bit 0 = kopplingssignal QL1

   Bit 1 = kopplingssignal QL2

   Bit 2 ... 15 = mätvärde

   VendorID26
   DeviceID HEX0x8000F1
   DeviceID DEC8388849
  • Eldata
   Matningsspänning UB10 V DC ... 30 V DC 1)
   Restvåg< 5 Vss 2)
   Strömförbrukning30 mA 3)
   SkyddsklassIII
   Digital utgång
   TypPNP
   Signalspänning PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
   Utgångsström Imax.≤ 100 mA
   Repeterbarhet (responstid)100 µs 4)
   Kopplingsfrekvens1.500 Hz 5)
   KopplingstypLjus-/mörker-omkoppling
   Skyddskopplingar

   A 6)

   B 7)

   C 8)

   D 9)

   Responstid Q/ på Pin 2200 µs ... 300 µs 10) 4)
   Kopplingsfrekvens Q/ på Pin 2≤ 1.500 Hz 11)
   • 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
   • 2) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
   • 3) Utan last.
   • 4) Gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
   • 5) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
   • 6) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
   • 7) B = in- och utgångar polsäkringsskyddade.
   • 8) C = Avstörning.
   • 9) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
   • 10) Signalgångtid vid ohmsk last.
   • 11) Vid ljus-mörker-förhållande 1:1, gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
  • Mekaniska data
   KonstruktionFyrkantig
   Dimensioner (B x H x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
   AnslutningKontakt M12, 4-polig
   Material
   HöljeMetall, Pressgjuten zink
   FrontglasPlast, PMMA
   Vikt120 g
  • Omgivningsdata
   IP-klassning

   IP66

   IP67

   Omgivningstemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
   Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
   UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
  • Smart Task
   Smart Task beteckningTidsstämpel + studsborttagning
   Logikfunktion

   Direkt

   OCH

   ELLER

   FÖNSTER

   Hysteres

   Timerfunktion

   Inaktiverad

   Tillslagsfördröjning

   Frånslagsfördröjning

   Tillslags- och frånslagsfördröjning

   Impuls (one shot)

   InverterJa
   Responstid

   SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1)

   SIO Logic: 550 µs ... 650 µs 2)

   IOL: --- 3)

   Upprepningsprecision

   SIO Direct: 150 µs 1)

   SIO Logic: 150 µs 2)

   IOL: --- 3)

   Precision tidsstämpel

   SIO Direct: ---

   SIO Logic: ---

   IOL: - 90 ... + 90 µs

   Minsta tid mellan två processhändelser

   SIO Direct: 450 µs

   SIO Logic: 450 µs

   IOL: 500 ms

   TimeStamp buffert

   SIO Direct: ---

   SIO Logic: ---

   IOL: 8

   Max. räckvidd TimeStamp

   SIO Direct: ---

   SIO Logic: ---

   IOL: 260 ms

   Studsborttagningstid max.

   SIO Direct: ---

   SIO Logic: 52 ms

   IOL: 52 ms

   Kopplingssignal
   Kopplingssignal QL1Kopplingsutgång
   Kopplingssignal QL2Kopplingsutgång
   MätvärdeTidstämpel
   • 1) SIO Direct: sensordrift i standard-I/O-läge utan IO-Link-kommunikation och utan användning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar (inställd på "direkt" / "inaktiv").
   • 2) SIO Logic: sensordrift i standard-I/O-läge utan IO-Link-kommunikation. användning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar, plus de olika automatiseringsfunktionerna.
   • 3) IOL: sensordrift med full IO-Link-kommunikation och användning av parametrar för logik-, tids- och automatiseringsfunktioner.
  • Diagnos
   EnhetsstatusJa
   Quality of teachJa
   Quality of runJa, Nedsmutsningsindikator
  • Klassificeringar
   eCl@ss 5.027270902
   eCl@ss 5.1.427270902
   eCl@ss 6.027270902
   eCl@ss 6.227270902
   eCl@ss 7.027270902
   eCl@ss 8.027270902
   eCl@ss 8.127270902
   eCl@ss 9.027270902
   eCl@ss 10.027270902
   eCl@ss 11.027270902
   eCl@ss 12.027270902
   ETIM 5.0EC002717
   ETIM 6.0EC002717
   ETIM 7.0EC002717
   ETIM 8.0EC002717
   UNSPSC 16.090139121528

  Tekniska ritningar

  WL12C-3P2432A91
  Anslutningsschema Cd-367
  WL12C-3P2432A91
  Karakteristik
  WL12C-3P2432A91
  Kopplingsavståndsdiagram
  WL12C-3P2432A91
  Måttritning