Fotoceller och ljusbommar
W12

Kraftfull prestanda i robust metallhus för krävande detekteringsarbeten

Din fördel

 • Universella användningsmöjligheter tack vare MultiMode-funktion
 • Exakt detektion av små objekt tack vare exakt ljuspunkt för laservarianterna
 • Tillförlitlig detektion av krävande objekt, som extra mörka objekt eller objekt som ligger snett, tack vare ApplicationSelect-läget
 • Hög tillförlitlighet även under krävande omgivningsvillkor tack vare tåligt metallhus
 • Enkel parameterinställning med BluePilot på enheten eller via kundvänligt IO-Link-användargränssnitt
 • Hög tillgänglighet tack vare förutseende underhåll
 • Tillförlitlig objektsdetektering av transparenta objekt - från PET-flaskor till transparent folie - tack vare överlägsen chipteknik

Översikt

Kraftfull prestanda i robust metallhus för krävande detekteringsarbeten

Fotocellerna W12 kan i princip användas universellt användas för exakt objektdetektering i krävande omgivningar. Oavsett om det rör sig om laser, infrarött ljus eller lysdiod – direktavkännande fotoceller, reflektor-fotoceller, sändare/mottagare-fotoceller lämpar sig för många olika applikationer. Tack vare hus i pressgjuten zink är sensorerna okänsliga mot stötar och vibrationer. IO-Link och BluePilot möjliggör enkel och snabb parameterinställning. Många funktioner som t.ex. bakgrunds- och förgrundsavbländning säkerställer särskilt tillförlitlig detektion av transparenta eller mycket mörka objekt och gör W12 motståndskraftig mot störningar. Statusberoende underhåll med hjälp av sensordata och diagnostiska data minskar utgifterna och ökar den ekonomiska effektiviteten.

I korthet
 • Exakt autokollimationsoptik
 • Ljuskällor: laser, PinPoint-LED, infrarött ljus
 • MultiMode-funktion
 • Linjeformad ljuspunkt för detektion av perforerade objekt
 • ApplicationSelect-läge tillgängligt
 • IO-Link och BluePilot för parameterinställning
 • Diagnosfunktioner via IO-Link
 • Robust metallhus av pressgjuten zink

Fördelar

Universell användning – fotoceller i metallhus

W12 är en riktig multitalang. Produktfamiljen omfattar reflektor-fotoceller, sändare/mottagare-fotoceller med laserteknik, PinPoint-LED eller infrarött ljus. Olika räckvidder, kopplingsfrekvenser och anslutningsalternativ ger nästan ett obegränsat antal urvals- och kombinationsmöjligheter. Detta innebär att W12-sensorerna kan anpassas perfekt till anläggningssystem och kraven för respektive tillämpning – oavsett om det handlar om en tillämpning inom förpackningsteknik, fordonsindustrin, logistik, läkemedel eller drycker.
Lika individuellt som kraven på plats: tack vare de många produktvarianterna kan man välja en W12 som passar exakt
Från glasflaskor till genomskinlig film: Med reflektor-fotocellerna WL12G kan transparenta objekt detekteras exakt och tillförlitligt
Inga problem med stora avstånd: Laservarianterna möjliggör exakt detektion av mycket små objekt på avstånd upp till 1 200 mm

En för alla: Produktfamiljen W12 är den universella detektionslösningen för många olika tillämpningar och branscher

Så enkelt som möjligt – installation och idrifttagning med BluePilot

Ställ in och justera på bara några sekunder med hanteringskonceptet BluePilot. Den blå lysdioden visar direkt om en sensor är korrekt justerad. Parameterinställningen för W12L med laserteknik går snabbt och är mycket exakt med hjälp av en tryck-vrid-komponent. Lysdiodsindikeringen fungerar som orienteringshjälp för den önskade räckvidden eller som stöd och garanterar en mycket hög driftsäkerhet. Monteringen går mycket smidigt eftersom det finns monteringshål för olika fastsättningsmöjligheter.
Lysdiodsindikeringen möjliggör direkt visuell kvalitetskontroll gällande sensorjustering och installation

Snabb teach-in med BluePilot

Många olika fastsättningsmöjligheter via genomgående hål och blindhål, genomgående långhål och laxstjärtsformade öppningar

Okomplicerad fastsättning, snabb parameterinställning: med W12 sparar man värdefull tid vid idrifttagning

Hög flexibilitet med endast en enhet

WTM12L-varianterna har MultiMode: olika driftsätt som bakgrundsundertryckning, förgrundsundertryckning, tvåpunktsinlärning, två oberoende kopplingspunkter eller window-teach-in kan ställas in direkt på enheten eller via IO-Link. Dessutom är det möjligt att lösa av avståndsvärdet. Fördelen: Samma sensor kan uppfylla många olika detektionskrav. Detta gör att man kan anpassa inställningarna snabbt vid exempelvis produktväxling. Man behöver inte längre byta sensor.
Man kan snabbt och enkelt välja mellan alla tillgängliga lägen via tryck-vrid-komponenten
Med läget ”Två oberoende kopplingspunkter” går det att identifiera stående och liggande objekt och skilja dem från varandra

Via window-teach-in går det att definiera ett fönster där objektdetektionen ska ske

Avståndsvärden via IO-Link: Utmatning av exakta avståndsvärden vid detektion utökar fotocellens användningsmöjligheter. Värdena kan användas för t.ex. positioneringsuppgifter i efterföljande processer

Mångsidig problemlösning tack vare MultiMode: W12L kan anpassas utefter föränderliga krav på ett flexibelt sätt via knapptryck

Säker registrering, även på stora avstånd

Vid vissa tillämpningar måste objekt kunna detekteras tillförlitligt även på stora avstånd. Med W12L går det arbeta med stora räckvidder tack vare exakt och kraftfullt laserljus. Dessutom säkerställer det valbara driftsättet ApplicationSelect en större tillförlitlighet vid detektion av mörka och snedställda objekt på stort avstånd.
Laservarianterna W12L är mycket väl lämpade för olika tillämpningar med stora räckvidder på upp till 1 200 mm
Laserstrålens fokuserade ljuspunkt tillåter detektion av mycket små objekt och exakt kantdetektering

Sensorernas extra höga känslighet förbättrar korrekt registrering av mörka och snedställda objekt

Stor räckvidd, låg risk för fel: Den kraftfulla laseroptiken för W12L möjliggör tillförlitlig detektion av objekt som befinner sig långt bort

Allt under kontroll med IO-Link

Tack vare IO-Link och omfattande diagnosfunktioner går det att följa statusen för fotocellerna W12 i realtid. Störningar som orsakas av exempelvis vibrationer eller smuts kan då identifieras i tidigt skede vilket innebär att det går att planera underhållstillfällen i förväg beroende på status. Detta minskar stillestånd och ger kostnadsbesparingar.
Hög transparens: Man kan följa produktionsparametrarna med hjälp av sensordata i realtid
Minska maskinstillestånd: W12 identifierar storlekar som ger fel och rapporterar dessa automatiskt

Skapa behovsorienterade serviceplaner: Diagnosdata möjliggör konstandseffektivt underhåll av sensorerna

Redo för Industri 4.0: Med W12 och IO-Link går det att automatisera produktionen på många vis och utforma den tillförlitligt

Robust metallhus som tål höga belastningar

SICK har valt att ett metallhus av pressgjuten zink för fotocellerna i familjen W12. Detta gör sensorerna okänsliga mot aggressiva kemikalier, höga temperaturer, damm och stänkvatten. W12 håller för stötar och vibrationer på grund av maskinrörelser eller högryckstvättar. Hög elektromagnetisk kompatibilitet ger ytterligare skydd för sensorernas elektronik.
Den högkvalitativa materialet i pressgjuten zink gör huset särskilt tåligt och motståndskraftigt
Husets kemiska och termiska motståndskraft möjliggör användning under extrema omgivningsvillkor
Tack vare en speciell tryckprocess går det alltid att läsa informationen på sensorhuset

Står emot alla belastningar: W12 är lämpade för krävande uppgifter i tuffa omgivningar tack vare robust metallhus

Tillförlitliga data även när det kommer till transparenta objekt

Från PET-flaskor till transparent film – reflektor-fotocellerna W12G detekterar hög- och halvtransparenta objekt säkert tack vare PinPoint-teknologi. Den fokuserade ljuspunkten ger en högre ljusintensitet och är okänslig mot störande faktorer i produktionsmiljön. AutoAdapt-funktionen justerar automatiskt sensorns kopplingströskel när smuts upptäcks. Detta förlänger sensortillgängligheten, fördröjer underhållsintervall och ökar på så sätt produktiviteten i anläggningen. Efter rengöring återgår sensorn automatiskt till den ursprungliga kopplingströskeln.

WL12G ger tillförlitlig detektion av genomskinliga objekt och dessutom till lägre driftkostnader tack vare kontinuerlig tillslagsområdesanpassning

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Dimensioner (B x H x D)

  15,6 mm x 49,5 mm x 43,1 mm

  15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

  15 mm x 49 mm x 41,5 mm

  15,5 mm x 48,5 mm x 42 mm

  Ljussändare

  Laser

  Lysdiod (LED)

  PinPoint-LED

  LjustypSynligt rött ljus / infrarött ljus
  IP-klassning

  IP66

  IP67

  IP69

  IP69K

  HusmaterialMetall / PTFE-beläggning
  Inställning

  Teach-in-knapp

  Potentiometer

  Tryck-vrid-komponent

  Kabel

  Ingen

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads