Effektiva lösningar för transportband

Ett arbetsberg! Många industrier hanterar bulkmaterial på löpande band. Ofta utomhus och i alla väder. SICK har intelligenta lösningar för att bemästra dessa utmaningar. 

 
Mät- och sensorteknik från SICK övervakar, kontrollerar och optimerar transportanläggningar inom industrin. Hit hör beröringsfri mätning av volym- och massaflöden liksom lösningar för nivåmätning och komplett transportbandsövervakning. Den smarta sensortekniken sparar arbete, tid och pengar.   
 
För ett optimalt produktionsförlopp måste hanteringen av bulkmaterial ske med en noggrann övervakning av lagrat och transporterat material. Detta sköter laserflödesgivaren Bulkscan® LMS511 enkelt och exakt. På så sätt kan optimala volymer beräknas och uppnås  inom alla tänkbara branscher: gruvindustrin, cement- eller stålindustrin, kolkraftverk, återvinningsindustrin, hamnar och lantbruk.
 
SICK stödjer arbetet på löpande band:  
 
Überwachung des Förderbandbetriebs
Bulkscan® LMS511 – friktionsfri transport

Överblick från ovan. Enligt den principen arbetar Bulkscan® LMS511. Laserflödesgivaren registrerar även lastens läge och beräknar bulkmaterialets tyngdpunkt. Det är genialiskt – friktionsfri materialövervakning.

Bulkscan® LMS511

Snedgångsdetektering på transportbandet

Transportbandet kan skadas om det drar snett på grund av felaktig belastning. Detta förhindras av den kompakta avståndssensorn Dx35 genom övervakning av bandets rörelser i sidled och automatiskt larm. Fungerar även vid externt ljus och damm. 

Ermitteln der Bandgeschwindigkeit
Beräkning av bandhastighet

Hur snabbt går bandet egentligen? Den inkrementella pulsgivaren DFS60 ger tillförlitlig information om transportanläggningens status, särskilt vid övervakning av transportbandets icke drivna ändar. 

Absicherung von Rollenförderern
Säkring av rulltransportörerna

En idealisk säkerhetslösning för längre transportanläggningar är linbrytaren i110RP. Den används för att stoppa transportanläggningen vid faror. Via hjälpkontakter kan felkällan snabbt identifieras. 

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra experter