Kontakt
Feedback

Våra fokusteman

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration
   

Genomgående uppkoppling: Industriell kommunikation och integration av sensorer

Uppkopplade produktions- och styrningsprocesser i komplexa maskinmiljöer avgör industrins framtid. Smarta sensorer är förutsättning för komplex bearbetning av fysikaliska signaler för sensorinformation: med sensorsystemens intelligens stöttar vi dynamiska, realtidsoptimerade industriprocesser som organiserar sig själva.

Läs mer

Fokus Mobile Application Thumbnail

 

Automatiseringen blir mobil

Den snabba utvecklingen inom elektronik och sensorsystem bestämmer idag innovationsandelen i mobila arbetsmaskiner. Tillverkare och användare av jordbruks- och skogsbruksmaskiner, entreprenörs- och bergborrmaskiner samt specialfordon och kommunala fordon drar fördel av potentialen i intelligenta sensorer.

Läs mer

Automation in Electronics
Automatiseringen av elektronikindustrin

Elektronikindustrin är en drivkraft för industriframsteg som tidigt och tydligt känner av marknadsförändringar. Produktlivscyklerna blir allt kortare och kvalitetskraven allt högre, det ställer stora krav på branschen just nu.

Läs mer

 

Flexibility and Productivity Working in Harmony

 

Flexibilitet och produktivitet i samklang

Partistorlek 1 och individualiserade massprodukter är nyckelorden i Industri 4.0. Och för att lyckas med det krävs en maskin eller anläggning som kan hantera variabel produktmatning och som går att anpassa till olika format. Sensorer och ställdon står för anpassningen. Maskinen måste vara flexibel nog att klara olika produktstorlekar och -former.

Få veta mer
Networking
Uppkopplad säkerhet och produktivitet

Framtidens fabrik kommer att allt mer lösa upp gränslinjen mellan människa och maskin. Det kommer att finnas grupper där t.ex. robotar och människor samarbetar. Det kräver ett nytt slags säkerhet eftersom man måste reagerar mycket flexibelt på olika situationer.

Få veta mer

 

Networked Production

 

 

 

 

Uppkopplad produktion: smarta sensorer optimerar datatillgängligheten i hela leverantörskedjan

Industrin står inför utmaningen att ansluta maskiner och övergripande IT-system inom produktionen till varandra. Detta för att få en bättre översikt över alla tillverknings- och logistikprocesser utmed hela leverantörskedjan, och fram till orderhanteringen och kundeleverans. Samtidigt krävs det att alla tillgängliga datauppgifter är transparenta så att godset ska kunna produceras flexibelt, effektivt och även individuellt enligt kundens önskemål upp till partistorlek 1 och anpassat till variationer i efterfrågan.

Få veta mer

Clean Processes

Ressource-Efficient Production

 

 

 

RENA PROCESSER: PRODUCERA RESURSEFFEKTIVT
För att även kunna garantera en ren, beboelig miljö i industrimiljön krävs en kontinuerlig mätning och övervakning av processparametrarna. Dessutom måste driftstopp och störningar i processförloppet förhindras.

Få veta mer

Detektion

Reliable detection

Tillförlitlig och robust: detekteringen gör skillnad

Nya och mer exotiska produkter i allt mer designade förpackningar – en stor utmaning när det gäller tillförlitlig detektering, mätning eller positionering av producerade enheter.

Få veta mer

 

Green Efficiency

Protect the environment
 

Öka effektiviteten. Skydda miljön: intelligenta sensorer för miljövänliga lösningar

Oavsett om det gäller produktion, logistik, emissionsövervakning eller energiutvinning – överallt levererar intelligenta sensorer från SICK viktiga data, för att använda resurserna mer effektivt och för att ta itu med farlig påverkan på människor och miljö.

Få veta mer

 

Scanner och vision

Scanner and Vision

 

 

 

Se, identifiera, förstå: göra scanner- och vision-teknik användbar för industrin

Hos SICK står användbarheten för industrin i fokus från allra första början, både när det gäller kamerabaserade sensorer och laserbaserade mät- och detekteringslösningar. Utvecklingar som den första säkra laserscannern (baserad på förfarandet för registrering av pulslöptid) i världen bevisar detta.

Få veta mer

 

Säkerhet

Safety
   

På den säkra sidan: minimera riskerna tillförlitligt med SICK

Intelligent teknik som ökar säkerheten för maskiner och personer eller för att undvika utsläpp medför inte bara en säker och ren produktion – den skapar även konkurrensfördelar genom effektivare processer och färre driftstopp. Detta är därför investeringar som ger ett positivt bidrag inom många olika områden.

Få veta mer

Upp