Förnätning av säkerhet och produktivitet

connecting productivity with safety
connecting productivity with safety

Framtidens fabrik kommer att allt mer lösa upp gränslinjen mellan människa och maskin. Det kommer att finnas grupper där t.ex. robotar och människor samarbetar. Det kräver ett nytt slags säkerhet eftersom man måste reagerar mycket flexibelt på olika situationer.

 
Över 70 års erfarenhet av utrustning av flera maskiner och anläggningar är vår grund för skräddarsydda och individuella lösningar, säkerhetssystem och tjänster som även ska tillgodose framtida krav. Redan idag möjliggör säkerhetssensorer en nära anpassning till den aktuella maskinprocessen. Teknik som för närvarande är under utveckling medger i framtiden en ännu närmare samordning. I denna utgåva av kundtidningen SICKinsight presenterar vi redan förverkligade tillämpningar och innovativa säkerhetstekniska program för lagenlig och framtidssäker produktion.
 

Valda artiklar: