Oupphörligt nätverkande: Industriell kommunikation och integration av sensorer

Einfache Integration in SPS, Engineering Tools und HMI ERP, MES und Cloud: Vertikale Integration in übergeordnete Systeme Industrielle Kommunikation, Schnittstellen und Feldbus-Lösungen IO-Link: Industrie 4.0 für alle Konfiguration, Programmierung, Visualisierung und Diagnose

Uppkopplade produktions- och styrningsprocesser i komplexa maskinmiljöer avgör industrins framtid. Smarta sensorer är förutsättning för komplex bearbetning av fysikaliska signaler för sensorinformation: med sensorsystemens intelligens stöttar vi dynamiska, realtidsoptimerade industriprocesser som organiserar sig själva. Det är viktigt med en klar definition av nödvändiga data och hur den ska sammanföras med den uppkopplade datavärlden för att få tillförlitlig nätverkskommunikation. Här spelar valet av rätt kommunikation för en definierad vägsträcka stor roll.

Har du några frågor?

Kontakta experter

SICK sensorblogg

SICK sensorblogg dokumenterar vår vidare väg i framtiden och delar med sig av våra tankar, innovationer och framgångar.