Ultraljuds-gasflödesmätare
FLOWSIC100

Volymflödesmätare för kontinuerlig emissionsövervakning

Din fördel

 • Tillförlitlig flödesmätning i små till mycket stora kanaldiametrar
 • Hög hållfasthet på utrustningen
 • Det krävs ingen spolluft för användningen vid gastemperaturer upp till 260 °C
 • Minimala drifts- och underhållskostnader
 • Exakta mätresultat även vid svåra mätförhållanden
 • Tryckförlustfri mätning utan att processen påverkas
 • Användarvänlig användning via programmet SOPAS ET
 • Tillförlitlig funktionsövervakning tack vare utökad diagnos

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.
Produkten omfattas inte enligt artikel 2 (4) av RoHS-direktiv 2011/65/EU och är inte heller avsedd för användning i produkter som omfattas av direktivet. Mer information finns i produktinformationen.

Översikt

Volymflödesmätare för kontinuerlig emissionsövervakning

Produktfamiljen FLOWSIC100 har utvecklats för emissionsövervakning. Versionerna ”H” är lämpliga för stora kanaldiametrar och vid höga dammbelastningar, versionerna ”M” är optimala för medelstora kanaldiametrar. På probversionen ”PR” är de båda ultraljudsomvandlarna med fast mätsträcka monterade på en sändar/mottagarenhet (mätprob). Utrustningsversionerna ”-AC” har en innovativ, intern kylning för användningen vid gastemperaturer upp till 450 °C. De spolade modellerna ”Px” används i gaser med hög halt klibbigt eller vått stoft.

Robusta titanomvandlare hör till standardutförandet och är lämpliga för hårda driftsvillkor. Mätsystemet består av 2 sändar/mottagarenheter eller en mätsond och utvärderingsenheten MCU. MCU används för signalin- och -utmatning, för beräkning med referensvärden (standardisering) samt för en användarvänlig användning via LC-display.

I korthet
 • Robusta titanomvandlare för hög hållfasthet på utrustningen
 • Korrosionsbeständigt material för användning i aggressiva gaser (tillval)
 • Integral mätning över kanaldiametern på versionerna H, M och S
 • Probversion PR för en kostnadsbesparande, ensidig montering i kanalen
 • Automatisk funktionskontroll med nollpunkts- och referenspunktstest

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Fördelar

Tillförlitlig och exakt emissionsövervakning enligt lagstöd

Övervakning av gasformiga emissioner på tillståndspliktiga anläggningar är en viktig del av miljöskyddet. Användning av modern och tillförlitlig emissionsmätteknik ger kontinuerlig emissionsberäkning map. skadliga ämnen för att hålla gränsvärdena. Den använda mättekniken måste uppfylla minimikraven i de internationella standarderna (t.ex. EN 15267 och Performance Specification 6 i EPA) samt ha lämplighetsintyg i form av EU-typgodkännande. Volymflödesmätarna FLOWSIC100 från SICK uppfyller samtliga krav: de förenar fördelarna med modern ultraljudsmätning med tålighet över genomsnittet och minimalt underhållsbehov.


FLOWSIC100-varianter

FLOWSIC100 H

Optimal för stora skorstenar från Ø 3 till 13 m tack vare hög ljudeffekt

avsedd för jättedammiga tillämpningar

FLOWSIC100 M Optimal för små skorstenar upp till Ø 3,5 m tack vare medelhög ljudeffekt
FLOWSIC100 PR Optimal vid ensidig installation för skorstens-Ø från 1 m

Exakt, tillförlitlig, beständig.

Smidig installation i mätkanalen
SOPAS ET – smidig parametrering, konfiguration och självdiagnos samt omfattande support
Lågt underhållsbehov eftersom det inte finns några rörliga delar

Smidig installation, helautomatisk självövervakning och lågt underhållsbehov - den optimala lösningen för tuffa emissionsmätningar.

Säkra mätresultat även vid extrema förhållanden

Variationer i gassammansättning, tryck, temperatur eller fuktighet påverkar inte mätresultatet. Mätningen sker kontinuerligt över hela kanal-Ø och ger representativa resultat. Den helautomatiska förstärkningsregleringen i FLOWSIC100 ger även signalöverföring. Den integrerade kontrollcykeln i FLOWSIC100 funktionskontrollerar enheten periodiskt. Dessutom övervakar den integrerade självdiagnosen kontinuerligt alla viktiga funktionsparametrar. Otillåtna avvikelser som påverkar mätresultaten flaggar varningsindikeringar.

Stor kapacitet och noggrannhet.

Spolluftfria plug-and-play-mätningar från –40 °C till +260 °C.
Innovativ, integrerad kylning för mycket höga gastemperaturer upp till +450 °C.

TILLFÖRLITLIG EMISSIONSMÄTNING ENLIGT LAGSTÖD

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätstorheterVolymflöde i drifttillstånd, volymflöde i normaltillstånd, Gashastighet, ljudhastighet, gastemperatur
  MätprincipMätning av ultraljudets utbredningstid
  Gastemperatur–40 °C ... +450 °C
  Beroende på modell
  Driftstryck–100 hPa ... 100 hPa
  Nom. rördiameter0,15 m ... 13 m
  Beroende på modell
  Överensstämmelser

  2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  27. BImSchV

  30. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen)

  TA-Luft

  EN 15267

  EN 14181

  EN 16911-2

  MCERTS

  GOST

  USB
  FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET
  Seriell
  Typ av fältbussintegrationRS-232
  RS-485
  FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET
  Intern systembuss
  Ethernet
  Typ av fältbussintegrationVia gränssnittsmodul (tillval)
  Modbus
  Typ av fältbussintegrationASCII RS-485 (via gränssnittsmodul (tillval))
  RTU RS-485 (via gränssnittsmodul (tillval))
  TCP (via gränssnittsmodul (tillval))
  PROFIBUS DP
  Typ av fältbussintegrationVia gränssnittsmodul (tillval)
  Diagnosfunktioner

  Automatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt

  Utökad enhetsdiagnos via programmet SOPAS ET

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads