Ultraljuds-gasflödesmätare

Tillförlitlig flödesmätning av gasformiga medier

Det finns många olika mätuppgifter vid bestämning av gasflöden: volymflödesmätning, massflödesmätning eller flödeshastighetsmätning. Till detta kommer ofta tuffa omgivningsvillkor i krävande områden som fackelgasmätning, tunnelövervakning eller emissionsövervakning. Ultraljuds-gasflödesmätare från SICK klarar av alla utmaningar. De mäter tillförlitligt de mest skilda gaser i enlighet med gällande normer och standarder och är specifikt inriktade på de särskilda kraven i respektive bransch.

Filtrera enligt:
56.0 " 72.0 "
100.0 °C 600.0 °C
-0.5 10.0
16.0 100.0

8 träffar:

Träffar 1 - 8 av 8

Vy: Galleri Lista
Tillförlitlig gasflödesmätning på fackelgasanläggningar i transportanläggningar för råolja och naturgas, raffinerade och kemiska bränslen.
 • Tillgängliga mätningar till och med vid höga gashastigheter och växlande gassammansättningar
 • Tillverkarspecifik mätvärdesutökning för hög flödeshastighet tack vare ASC-teknik
 • Direkt massaflödesberäkning utan ytterligare gasanalysatorer
 • Intuitivt program FLOWgateTM för idrifttagning, drift och diagnos
 • I-diagnosticsTM: självövervakning, självtestning och förutseende underhåll
 • Skäddarsydd mätprestanda tack vare individuell utvärdering av tillämpningen
Jämför nu
Välj
Volymflödesmätare för kontinuerlig emissionsövervakning
 • Robusta titanomvandlare för hög hållfasthet på utrustningen
 • Korrosionsbeständigt material för användning i aggressiva gaser (tillval)
 • Integral mätning över kanaldiametern på versionerna H, M och S
 • Probversion PR för en kostnadsbesparande, ensidig montering i kanalen
 • Automatisk funktionskontroll med nollpunkts- och referenspunktstest
Jämför nu
Välj
Intern gasflödesmätning och processövervakning
 • Beprövade kvalitetskomponenter
 • Flexibel installation tack vare modulkonceptet
 • Beröringsfri ultraljudsteknik utan tryckförlust
 • Mätområde över 100:1
 • Sensorerna kan bytas ut under tryck
 • Låg känslighet mot pulsering och tryckregulatorljud
 • Fjärrmonterad elektronik (max. 15 m)
 • Dubbelriktad mätning med automatisk diagnos
Jämför nu
Välj
Avgasvolymflödesmätning på chassidynamometrar och motorprovbänkar upp till 600 °C
 • Ultraljuds-realtidsavgasflödesmätning
 • Oberoende av tryck, temperatur och gassammansättningen
 • Utmärkt mätnoggrannhet
 • Användning vid avgastemperaturer upp till 600 °C
 • Direkt mätning i outspädda avgaser
 • Uppvärmd mätsträcka
 • Minimalt avgasmottryck
 • Liten uppställningsyta, mobilt, flexibla anslutningsmöjligheter
Jämför nu
Välj
Tunnelflödesmätare för långtidsdrift
 • Mycket långa mätsträckor möjliga
 • Beröringsfri mätning
 • Mycket robusta komponenter av titan, rostfritt stål eller pressgjutna
 • Versioner för mycket korrosiva tunnelatmosfärer
 • Registrering av flödesriktningen
 • Inga mekaniskt rörliga delar
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig gasflödesmätning vid fackelgastillämpningar
 • Högupplöst mätning och kort responstid
 • Innovativ sensordesign för mycket hög gashastighet och gastemperaturer upp till 280 °C
 • Optimal signalöverföring även vid atmosfäriskt tryck
 • Fjärrinstallation av styrenheten på ett avstånd upp till 1 000 m
 • Enskild och flervägskonfiguration, tillv. Sondversion
 • Nollpunktskontroll i fält enligt fabriksstandard
 • Kontrollcykel för automatisk självdiagnos/signaloptimering
Jämför nu
Välj
Den kompakta enhetslösningen för beröringsfri flödesmätning i tunnlar
 • Modern ultraljudsteknik för beröringsfri mätning
 • Stort mätområde
 • Kompakt enhetsdesign
 • Mycket enkelt montage och idrifttagning
 • Okänslig mot smuts
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig och exakt volymflödesmätning i processer
 • Korrosionsbeständig omvandlare av rostfritt stål eller titan
 • Upp till 16 bar processtryck
 • Explosionsskyddat utförande för användning i zon 2 (ATEX) tillgängligt
 • Hermetiskt tätade ultraljudsomvandlare
 • Näst intill tryckförlustfri mätning utan att processen påverkas
 • Automatisk funktionskontroll med nollpunkts- och referenspunktstest
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 8