Gasflödesmätare
FLOWSIC600 DRU

Ultraljuds-gasflödesmätare och upstream-tillämpningar

Din fördel

 • Låg startinvestering – noggrann mätning utan dyr högtrycksflödeskalibrering
 • Låga uppföljande investeringar – besparingar på dyra ombyggnader av stationer eller byte av skydd tack vare ett högt mätområdesintervall
 • Låga driftskostnader – lång underhållsfri drift och service endast vid behov när det indikeras via fjärrdiagnos
 • Hög tillförlitlighet tack vare realtidsövervakning av alla diagnosdata från enheterna
 • Utökad processövervakning med det unika Wetgas-Detection
 • Bättre mätnoggrannhet än bländarmätningar under våtgasförhållanden
 • Hög livslängd tack vare att ultraljudssensorerna kapslats för att vara motståndskraftiga mot fukt och smuts

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.
Produkten omfattas inte enligt artikel 2 (4) av RoHS-direktiv 2011/65/EU och är inte heller avsedd för användning i produkter som omfattas av direktivet. Mer information finns i produktinformationen.

Översikt

Ultraljuds-gasflödesmätare och upstream-tillämpningar

Den innovativa gasflödesmätaren FLOWSIC600 DRU för upstream-applikationer bygger på FLOWSIC600. Med ett mätområde på upp till 150:11 registrerar FLOWSIC600 DRU även flödesområden som annars kräver flera mätbländare. Låga tillverkningstoleranser och våtgastoleranta ultraljudssensorer garanterar en ständigt låg mätosäkerhet även under krävande förhållanden. SICK undanröjer därmed behovet av en kostsam högtrycksflödeskalibrering, som annars ofta krävs. FLOWSIC600 DRU möjliggör realtidsdiagnos av enhet och process och är därmed nästintill underhållsfri – även vid hög vätskebelastning.

1 Vid en flödeshastighet på mindre än 0,9 m/s tilltar mätosäkerheten.

I korthet
 • Högt mätområdesintervall som täcker mätområdet för flera bländarmätningar
 • Mycket exakt tillverkat 10D-inloppsrörsstycke inklusive
 • Mätnoggrannhet på ± 1 % – utan högtrycksflödeskalibrering
 • Fjärrdiagnoskompatibel
 • Dimensionerad för våtgasapplikationer
 • Ny diagnosfunktion – Wetgas-Detection
 • Lågt underhållsbehov

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätstorheterVolymflöde i drifttillstånd, Volym i drifttillstånd, Gashastighet, ljudhastighet
  MätprincipMätning av ultraljudets utbredningstid
  Antal mätsträckor2
  Ex-område

  Class I Division 1

  Class I Division 2

  MätområdenMätområde beroende på nom. rördiameter
  Gastemperatur–40 °C ... +85 °C
  Driftstryck

  0 bar (g) ... 102 bar (g)
  Vid 38 °C

  0 bar (g) ... 95 bar (g)
  Vid 85 °C

  Nom. rördiameter3" / 4" / 6" Schedule 80
  IP-klassningIP66 / IP67
  KorrigeringsfunktionerIntegrerad enhetsdiagnos och utökad diagnos via programmet MEPAFLOW600 CBM
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads