Gasflödesmätare
FLOWSIC30

Flexibel gasflödesmätare för mätuppgifter i gasförsörjning

Din fördel

 • Ingen skyddsbyte krävs – en gasflödesmätare för hålets hela livslängd
 • Ingen tryckförlust – tack vare ultraljudsmätningsmetoden
 • Optimal tillgänglighet – nästan slitagefri drift, ingen vätskeansamling i räknaren och möjligt till fjärrövervakning
 • Hög tillförlitlighet – konstant mätning även under krävande processförhållanden
 • Lång livslängd – våtgaslämpade ultraljudssensorer av titan
 • Full processkontroll och planbar service – tack vare intelligent räknardiagnos
 • Litet installationsarbete – integrering av tryck- och temperaturmätning, HART-gränssnitt samt idrifttagningsassistent

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.
Produkten omfattas inte enligt artikel 2 (4) av RoHS-direktiv 2011/65/EU och är inte heller avsedd för användning i produkter som omfattas av direktivet. Mer information finns i produktinformationen.

Översikt

Flexibel gasflödesmätare för mätuppgifter i gasförsörjning

Gasflödesmätaren FLOWSIC30 är utvecklad för användning inom naturgasutvinningen för t.ex. CBM. 2-vägsmätaren har en robust mätarstomme i kolstål och sensorer i heltitan. Ultraljudsmättekniken har inga rörliga delar och är praktiskt taget underhållsfri. Den robusta mätardesignen med interna kablar skyddar gasflödesmätaren för tuffa omgivningsvillkor när det stora mätområdet täcker gaskällans totala flödesområde. FLOWSIC30 har en integrerad diagnos som övervakar mätarstatus och detekterar befintliga vätskor i gasflödet. Mätaren beräknar normat flöde med hjälp av den integrerade tryck- och temperaturmätningen och flödesdator enligt AGA8 och reducerar därmed installationsarbetet. En effektförbrukning på mindre än 65 mW och 2-ledarkoncept underlättar integreringen medan HART®- och Modbus-kommunikation garanterar flexibilitet i datautbytet.

I korthet
 • Stort mätområdesspann
 • Dimensionerad för våtgasapplikationer
 • Intelligent räknardiagnos inkl. wet-gas-detektion
 • Möjlighet till fjärrunderhåll tack vare digitala gränssnitt
 • 2-ledar-transmitter med digitalt HART®-gränssnitt
 • Full integrering av tryck- och temperaturmätning, volymomvärdering och energigenomflödesberäkning

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätstorheterGasvolym i normaltillstånd, Gasvolym i drifttillstånd, volymflöde i normaltillstånd, volymflöde i drifttillstånd, Gastryck och -temperatur, ljudhastighet, Metanhalt, Energiflöde
  MätprincipMätning av ultraljudets utbredningstid
  Antal mätsträckor2
  Ex-område

  2G

  Gb

  Gastemperatur–10 °C ... +80 °C
  Driftstryck0 bar (g) ... 19,6 bar (g)
  Nom. rördiameterDN100 / 4 tum, schema STD
  IP-klassningIP66 / IP67
  Modbus
  AnmärkningTillval
  Typ av fältbussintegrationRTU RS-485
  HART
  Diagnosfunktioner

  Integrerad enhetsdiagnos

  Våtgasdetektering

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads