Gasflödesmätare

Exakt mätning av gasmängder – för en exakt avräkning

Gas flyter dagligen i stora mängder genom pipelines och ledningar och byter samtidigt ofta ägare. Då är en exakt mätning av gasmängden av avgörande betydelse eftersom redan det minsta mätfel kan få stora ekonomiska förluster som följd. SICK erbjuder gasflödesmätare som är helt exakta och samtidigt robusta - och detta särskilt för debiteringsändamål.

Filtrera enligt:
2.0 " 3.0 "
48.0 " 48.0 "
60.0 °C 280.0 °C
0.0 450.0
16.0 450.0

6 träffar:

Träffar 1 - 6 av 6

Vy: Galleri Lista
Kalibrerbar mätning inom naturgasfördelningen
 • Senaste tekniken: ultraljud
 • Diagnos och permanent funktionskontroll
 • Robust och tillförlitlig tack vare att rörliga delar saknas
 • Utbytbar patron
 • Inga raka inlopp/utlopp krävs
 • Tål överbelastning
 • Integrerad mängdvärdering/dataregistrering som tillval
 • Batteri eller egensäker nätförsörjning
Jämför nu
Välj
The perfect match
 • Användarvänlig produktfamilj
 • Automatisk korrigering av tryck- och temperaturpåverkan
 • Tillgänglig under alla driftsförhållanden
 • PowerIn Technology™ för en säker backup-drift
 • Intelligent applikationsdiagnos med i-diagnostics™
 • Kan utökas med flödesdatorer via connect-and-go
Jämför nu
Välj
Gasflödesmätare för användning där kalibrering krävs och processtillämpningar
 • Högeffektiv ultraljudsomvandlarer – upp till gastemperaturer på 280 °C och -tryck upp till 450 barg
 • Direkt väglayout
 • Intelligent självdiagnos
 • Kompakt och robust konstruktion
 • Integrerad loggbok och datalogger
 • Stort mätområde 1:120
 • Dubbelriktad mätning
 • Låg energiförbrukning: < 1 W
Jämför nu
Välj
Flödesgivare med energimätning
 • Mäter tryckluft och icke korrosiva gaser som argon, helium, koldioxid och kväve
 • Visualisering av tryckluftsförbrukningen via Monitoring App FTMg från SICK
 • Mätning av gasers genomflöde, temperatur, processtryck och energiförbrukning med endast en sensor
 • Låg tryckförlust
 • Hög mätdynamik för cylinder- och läckövervakning
Jämför nu
Välj
Flexibel gasflödesmätare för mätuppgifter i gasförsörjning
 • Stort mätområdesspann
 • Dimensionerad för våtgasapplikationer
 • Intelligent räknardiagnos inkl. wet-gas-detektion
 • Möjlighet till fjärrunderhåll tack vare digitala gränssnitt
 • 2-ledar-transmitter med digitalt HART®-gränssnitt
 • Full integrering av tryck- och temperaturmätning, volymomvärdering och energigenomflödesberäkning
Jämför nu
Välj
Ultraljuds-gasflödesmätare och upstream-tillämpningar
 • Högt mätområdesintervall som täcker mätområdet för flera bländarmätningar
 • Mycket exakt tillverkat 10D-inloppsrörsstycke inklusive
 • Mätnoggrannhet på ± 1 % – utan högtrycksflödeskalibrering
 • Fjärrdiagnoskompatibel
 • Dimensionerad för våtgasapplikationer
 • Ny diagnosfunktion – Wetgas-Detection
 • Lågt underhållsbehov
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 6 av 6