Digitala flödeslösningar

Flödesdator för ultraljuds-gasflödesmätare från SICK

Flödesdatorer av den senaste generationen förbinder funktion och användarvänlighet. De används företrädesvis vid gasmätning som kräver kalibrering, är godkända enligt MID och stämmer överens med de vanliga, internationella standarderna. Tack vare den enkla integreringen av temperatur-, tryck- och flödesmätvärden via digitala och seriella gränssnitt kan den registrerade volymen värderas. Flödesdatorn använder då industrins erkända värderingsalgoritmer.

1 träffar:

Den optimala flödesdatorn för gasmätning med ultraljudsgasflödesmätare från SICK
  • MID-godkänd konfiguration för gasmätsträckor med FLOWSIC600
  • Effektiva moduler för krävande tillämpningar
  • Varje modul har en CPU, ett minne och enhetliga in-/utgångar
  • Tilltalande grafisk 7-pekskärm
  • Intuitivt användargränssnitt på den grafiska skärmen och i webbläsaren
  • Komplett fjärråtkomst via Ethernet
  • Stationsdator för flera mätsträckor