Flödesmätare för livsmedelsindustrin

2019-okt-16

 Idag finns det flödesmätare för alla olika typer av situationer, företag och industrier. Mat- och dryckesindustrin har, av förklarliga skäl, väldigt högra krav på säkerhet, noggrannhet och hygien i sina mätningar av vätska. Det ska vara enkelt att felsöka, läsa information och mäta kritiska värden för att behålla säkerheten hos bryggerier och i livsmedelsindustrin. Att välja flödesmätare kan dock kännas överväldigande, då marknaden svämmar över av alternativ. Här kan du läsa om ett par viktiga komponenter som du i mat – och dryckesindustrin kan tänka på!

 

 

Behöver jag verkligen en flödesmätare? 

Noggranna mätningar av flödeshastigheten för vätskor och gaser kan innebära stora kvalitetsskillnader för industriella processer. Det finns flera skäl till att använda flödesmätare av hög kvalité. Ofta nämns säkerhet, miljöskydd, processoptimering och hygien tillsammans med en konsekvent kvalitet, som de viktigaste anledningarna till att investera i en pålitlig flödesmätare. Idag är miljövänlighet dessutom ofta ett krav i olika industrier, och inte längre bara ett önskemål. De allra flesta industriella kontrollsystem, eller flödesmätare, övervakar flödeshastigheten för inkommande vätskor eller gaser för att uppnå kontrollmålet. En noggrann mätning av flödeshastigheten är alltså mycket viktig för ett lyckat resultat.

 

Hur kan en flödesmätare hjälpa mig om ett problem uppstår? 

Förutom att mäta den volym och mängd vätska som strömmar per tidsenhet i ett rör eller en kanal, så kan flödesmätare förse dig med annan, viktig information om ett fel skulle uppstå. Tiden det tar att felsöka när ett problem har uppstått minskar drastiskt när all information finns enkelt tillgängligt. Du kan läsa av temperatur på vätskan, hastighet av flödet och viskositet. I flera industriella processer, däribland vattenkylsystem, så kan maskinerna förstöras om flödet kommer in i fel hastighet. Här kommer flödesmätare med ultraljud väl till pass. Genom att skicka ut en emitterad stråle av ultraljud i ett rör kan flödet mätas via medelvärdet av skillnaden i uppmätt transittid mellan pulserna av ultraljudet, i och emot flödesriktningen. Ultraljudsflödesmätare kan alltså samla in mängder med data utan någon beröring med vätskan, så kallat no-contact instrument. Med flera mätvärden från din givare i din flödesmätare kan du hålla dig uppdaterad och lösa eventuella problem snabbt och säkert. 

 Vad ska jag göra om det är trångt vid rör för installation? 

När man ska mäta flöden i ett vätskesystem, så är det vanligaste scenariot att en typ av registrerande utrustning kopplas ihop med den fasta, installerade utrustningen. Många upplever dock att utrymmet för deras vätskesystem redan är väldigt trångt, vilket då kan vara ett hinder för att köpa och installera ytterligare utrustning. SICKs senaste flödesmätare, DOSIC, är dock ovanligt kompakt och lätt, med en vikt på mellan två till tre kilo. Den fungerar med nästan alla typer av vätskor, även i väldigt trånga utrymmen. Med I/O-link är den dessutom kompatibel med nästan alla industrier och installationer!

 

Var ska ett mätinstrument installeras?

Det är viktigt att tänka på att flödesmätaren installeras där vätskans flödesprofil påverkas så lite som möjligt. Allra bäst är det att lokalisera en raksträcka där flödet rinner ostört. Platsen där flödesmätaren ska installeras bör helst ha en längd som är tio gånger rördiametern, så att effekten av eventuellt pulserande minskas.