Flexible Manufacturing:
Flexibilitet och produktivitet i harmoni

Partistorlek 1 och individualiserade grossistprodukter är viktiga ord för Industri 4.0. En maskin eller anläggning måste kunna hantera variabel produkttillförsel och även kunna anpassa sig till olika format. Sensorer och aktivatorer realiserar en sådan anpassning. Valfria produktstorlekar och -former kan tillföras flexibelt till en maskin.  

 
Vi gestaltar Industri 4.0 tillsammans med våra kunder. Våra lösningar kan steg för steg expandera med funktioner för Industri 4.0. Vår breda portfölj med produkter och lösningar innehåller de mest olika möjligheter och lösningar för att skapa en bas för mera flexibla processer.
Här handlar om det om att digitalisera, förse produktions- och logistiksystem med intelligens och nätverk så att systemen kan styra och optimera sig själva.
 
Intelligent sensorteknik ger flexibilitet en ny kvalitet. Hämta data ur produktionen i realtid: fortfarande en nästan outnyttjad potential för att optimera maskiner och anläggningar.   
 

Mer flexibilitet och produktivitet med SICK:

 

Genomgående högre effektivitet – med Smart Sensors från SICK

Sensorer med kommunikationsförmåga och integrerade tilläggsfunktioner har stor potential. Framtidssäker ansats för att gestalta automatiseringsnätverk ännu effektivare och med mer prestanda.
Smart Sensors från SICK

 

Valda artiklar:

 

Partistorlek 1: Koden ställer in maskinen

IMA Klessmann Holzbearbeitungssysteme GmbH litar på passande teknologi från SICK i sina mycket flexibla maskiner för bearbetning av trävirke.
Mer information på SICKinsight

 

 

 

Alltid ett steg före – med innovativa lösningar för funktionssäkerhet

Ett säkert samarbete mellan människa och robot, modulära maskinkoncept, Safe Motion Control: Vi har senaste teknologi och mest innovativa lösningen så att tillverkningsprocessen realiseras flexibelt och säkert.
Vårt koncept inom maskinsäkerhet

 

 

Fri åtkomst till diagnosdata

En kontinuerlig statusövervakning är möjlig tack vare HIPERFACE DSL® i premo-servoställdonen hos WITTENSTEIN motion control GmbH.
Mer information på SICKinsight

 

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss