CSS High Resolution

Registrerar skillnader i färgnyanser som är svåra att se till och med för det mänskliga ögat

Färgsensorn CSS High Resolution imponerar med sin extra höga färgupplösning och fina skärpedjup. Det gör att den kan detektera även mycket små färgskillnader med hög exakthet. Tack vare en innovativ teach-in-process urskiljer färgsensorn även färgförlopp och strukturerade material som trä, sten och läder.

Produktval

CSS High Resolution

Färgdetektering på skiftande avstånd

CSS High Resolution registrerar färgnyanser – oberoende av avståndet till objektet – för mer flexibilitet i användningen. Med ett avkänningsavstånd på upp till 500 mm registrerar färgsensorn även objekt i olika storlekar och på skiftande avstånd i en och samma process.

Produktval

CSS High Resolution

Resultat med upp till 15 färger per sensor, via I/O-Link upp till 24 färger

De fyra kopplingsutgångarna i varianterna med 8 stift kodas binärt i ”Coded”-läget. På så sätt kan upp till 15 färger anges via sensorn. Med IO-Link finns ytterligare möjligheter: upp till 24 färger är överföringsbara och lagringsbara externt för en identifieringsuppgift (ett jobb).

Produktval

CSS/CSX High Speed

Snabb detektion och indikering av upp till 24 färger

Med en kopplingsfrekvens på 13,8 kHz detekterar färggivarna CSS/CSX High Speed objektfärger snabbt. Sensorerna upptäcker även färgförlopp och material med struktur tillförlitligt. Ytterligare fördelar med CSS/CSX High Speed: exakt känslighetsinställning, indikering av färgvärden och färglikheter samt ytterligare inställnings- och indikeringsmöjligheter med hjälp av IO-Link-gränssnitt.

Produktval
CSS High Resolution
CSS High Resolution
CSS High Resolution
CSS/CSX High Speed

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

4 träffar:

Träffar 1 - 4 av 4

Liten, enkel, snabb
 • Färggivare i ett miniatyrhus, vilket sparar värdefullt utrymme
 • Statiska och dynamiska teach-in-metoder via intuitiv teach-in-knapp
 • Teach-in på distans via IO-Link ger möjlighet till visualisering, konfiguration och diagnostik
 • 12,5 mm eller 15 mm avkänningsavstånd för enkel anpassning till olika applikationskrav
 • Nytt optiksystem med större avkänningsavstånd, högre tolerans, mer robusthet och mer homogen RGB-registrering
Jämför nu
Välj
 • Schaltfrequenz: 13,8 kHz
 • Ausgabe von Farbwerten (L*a*b oder RGB) und Farbähnlichkeit
 • Ausgabe von bis zu 15 Farben mithilfe des „Coded“-Modus
 • Bis zu 24 Farben pro Identifikationsaufgabe (Job) speicherbar
 • IO-Link Schnittstelle; Software SOPAS mit applikationsspezifischer Einrichtungshilfe
 • CSX: montagekompatibel zu CS8

Jämför nu
Välj
Registrerar även mycket små färgnyanser och klarar av att ändra avstånd
 • Hög färgupplösning
 • Känner av färförlopp och material med struktur
 • Avkänningsavstånd upp till 500 mm
 • Automatisk avkänningsavståndsreglering
 • Återgivning av färgvärden (L*a*b / RGB) och färglikhet
 • Upp till 24 färger per identifieringsuppgift (jobb) kan sparas
 • IO-Link-gränssnitt, tillämpningsspecifik inriktningshjälp via SOPAS
 • TFT-färgdisplay
Jämför nu
Välj
Färgscanning - identifiera, kontrollera sortera
 • En (CS8-1) eller fyra färger (CS8-4) kan sparas
 • Räckvidd 12,5 mm eller 60 mm
 • Kort responstid upp till 85 µs
 • Hög färgupplösning
 • Indikering av färgöverensstämmelse via indikator
 • Mycket väl avgränsad ljusfläck, hög geometrisk upplösning
 • Metallhus med två ljusöppningar (utbytbara)
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 4 av 4

Fördelar

Lika mångskiftande som dina användningsområden – färgsensorer från SICK

Färggivare registrerar objektfärgerna. Givarna emitterar ljus på hela den synliga ytan på de objekt som ska testas, beräknar färgvärdesandelar utgående från det reflekterade ljuset och jämför detta med tidigare sparade referensfärgvärden.

I de fall färgen är det som särskiljer erbjuder SICK passande lösningar: i trånga utrymmen, vid snabba processer och vid exakt kontroll av färgnyansen.

Mycket hög färgupplösning på skiftande avstånd – CSS High Resolution

Med sin mycket höga färgupplösning kan färggivaren CSS High Resolution skilja på färgnyanser som till och med är svåra för det mänskliga ögat att särskilja. Även när objekten har olika storlek och när avstånden till givaren skiftar kan CSS High Resolution skilja på olika färgtoner. Ytterligare enhetsfördelar är utmatningen av färgvärden, TFT-färgdisplayen och IO-Link-gränssnittet, som exempelvis möjliggör parallell överföring och lagring av upp till 24 färger.

Automatisk avkänningsavståndsreglering

CSS High Resolution anpassar automatiskt sin färgutvärdering efter avståndet till objektet. Detta säkerställer en flexibel process.

Färgvärdesindikering på TFT-färgdisplay

Visar på sensordisplayen färgvärdena (RGB eller L*a*b) och likheten mellan en registrerad färg och en inlärd färg.

Monitoring och ytterligare verktyg via IO-Link

Med IO-Link går det att ta givarna i drift snabbt, göra många olika inställningar och genomföra intelligent realtidsövervakning.

CSS High Resolution övertygar med sin höga prestanda inom färgupplösning och avkänningsavstånd – även när detta varierar. Ytterligare fördelar är utmatningen av färgvärden, TFT-färgdisplayen och IO-Link-gränssnittet.

Snabb detektion av upp till 24 färger i en process – CSS/CSX High Speed

Med en kopplingsfrekvens på upp till 13,8 kHz lämpar sig CSS/CSX High Speed extra bra för höga transporthastigheter, t.ex. i sorteringsprocesser eller för snabb registrering av färgmarkeringar. Via IO-Link går det att överföra och spara upp till fyra 24 färger samt färgvärden (RGB/L*a*b) externt.

För höga hastigheter

Med en kopplingsfrekvens på 13,8 kHz gör CSS/CSX High Speed skillnad mellan färger även vid höga processhastigheter.

Indikering av 15 eller 24 färger

Durch Verknüpfung seiner 4 Schaltausgänge kann der Sensor 15 Farben ausgeben, mithilfe von IO-Link sogar 24 Farben.

Färgvärden och färglikhet

CSS/CSX High Speed visar skillnaden mellan inlärda och registrerade färger. Via IO-Link går det dessutom att läsa av färgvärden (RGB eller L*a*b).

CSS/CSX High Speed övertygar genom snabb färgdetektion av många olika objekt och inställningarna kan anpassas efter respektive tillämpning.