Färg- och 3D-vision-system för kvalitetskontroll av livsmedel

För att automatiskt upptäcka både 3D- och färgegenskaper hos bakverk, och åstadkomma en utsortering av felaktiga delar har ett kamerasystem installerats, som kan utföra både 3D- och färgmätning i en enda enhet.