Ett starkt team: 4Sight tryckkontrollsystem och SICK AppSpace

2019-nov-22

Ett resultat av det framgångsrika samarbetet mellan SICK och AutoCoding Systems är lanseringen av det första intelligenta, helautomatiska Vision-kontrollsystemet för tryckta koder och tecken på förpackningar för livsmedel, mediciner och andra konsumtionsvaror.

Det automatiska 4Sight-tryckkontrollsystemet gör det möjligt för producenter att avsevärt minska de dagliga produktionsavbrotten. En banbrytande innovation har kunnat implementerats i AutoCoding 4Sight-programvaran som har installerats på SICK InspectorP 2D-visionkamera. Den gör det möjligt att överföra information som skrivs ut av en laserskrivare, bläckskrivare eller termotransferskrivare av alla märken direkt i en sluten krets.

 

Höghastighetskontrollsystem för utskrivna koder

Tillämpningen är en av de första som utvecklats med SICK AppSpace ekosystemet. Det har visat sig vara ett tillförlitligt höghastighetskontrollsystem för utskrivna koder såsom datumangivelser, batchnummer och radnummer. Följande scenario har hittills varit vardagsmat: Besvärliga kostsamma processavbrott och tidskrävande inlärning av tusentals bilder och typsnitt tillika förpackningsdesign. Allt detta påverkar kontrollen av vanliga visionssystem. Tack vare det nya konceptet med direkt kommunikation tillhör detta nu det förflutna.

”Genom samarbetet med SICK och möjligheten att använda en så effektiv utvecklingsmiljö som SICK AppSpace har vi kunnat bygga på styrkorna med AutoCoding för att i grunden förändra konceptet med tryckkontrollsystem”, säger Mike Hughes, Vd för AutoCoding Systems. ”Resultatet är en direkt sammankopplad anslutning mellan skrivare och 2D-visionkameran i kombination med den enastående förmågan hos 4Sight programvaran att kunna optimera kodkontrollprocessen automatiskt. Eftersom den artificiella intelligensen redan har lärt sig i tillämpningen ”vet” redan AutoCoding-systemet exakt vilken tryckt information den ska leta efter. På så sätt anpassar sig systemet automatiskt till nya tryckuppdrag. Det finns nu avsevärt större möjligheter att förfina Vision-acceptanskriterierna och undvika onödiga stopp på linjen, eftersom felaktiga läsresultat på grund av förpackningsbakgrunden eller naturliga variationer där koden trycktes tillhör det förflutna.”

 
4Sight Automatic Print Inspection System with SICK AppSpace
4Sight Automatic Print Inspection System with SICK AppSpace

 

 Fastställa ”good read” eller ”no read” för varje produkt på nytt

Med stöd av SICK AppSpace, programvaran som installerats på den högupplösta SICK InspectorP 2D-visionkameran, kontrollerar 4Sight-programvaran samtidigt om kod finns, om den är sakligt korrekt och om den har tryckts på ett sätt som kan läsas av. En PC behövs inte längre på linjen. För varje produkt kan användaren på nytt fastställa vad som ska klassificeras som Good read, dålig läsning eller No read.  Det är inte längre nödvändigt med inlärning av typsnitt, konfiguration av egenskaper eller fokusområden på förpackningen eller fixering på vissa kanter eller logotyper. Den optimala kamerainställningen konfigureras med en enkel självjusteringsprocess som styrs av användaren.

Flexibility with ‘good read, bad read or no read’ on a per product basis
Flexibility with ‘good read, bad read or no read’ on a per product basis

 

Kontroll av bilder på mycket kort tid

Lösningen stöds av SICK Vision-teknikens höga upplösning och processorkraft och kan kontrollera bilder på mycket kort tid. Det fungerar också med ökade linhastigheter, även för höghastighetstillämpningar som flask- och burkpåfyllning. Det automatiska trycksystemet 4Sight kan konfigureras som ett enda system för alla större märken av skrivare och kan också integreras i företagets egna kodutvecklingssystem.  Det är även möjligt att konfigurera anslutning till andra enheter, exempelvis en pulsgivare. Det kan även integreras i andra system, till exempel för att kontrollera ett avvisande system. Lösningen kan producera omfattande diagnostiska rapporter och händelseloggar samt spara registreringar av rapporterna och vidarebefordra dessa till valfri plats inom kundnätverket. AutoCoding Systems kan användas för genomförbarhetsstudier, installation, integration, kurser och pågående support.

Neil Sandhu, Product Manager, Imaging, Measurement, Ranging & Systems på SICK UK tillägger: ”Tidigare var produktionsteamet tvungna att be om vår hjälp alltför ofta tills de äntligen gav upp sina Vision-system helt och hållet. Detta på grund av ett överkänsligt system som ofta ledde till onödiga stopp på linjen, vilket ledde till höga kostnader. För operatören är lösningen på detta problem för komplex. Det är därför som Vision-systemet ofta visar sig vara en dålig investering. Om kodkontroller sedan leder till att produkter returneras för företaget har levererat sina egna produkter riskerar tillverkaren avtalsenliga böter och skadar sina kundrelationer. Just därför är 4Sight-systemet ett så viktigt genombrott. Det är en kraftfull och tillförlitlig lösning, som samtidigt är enkel att justera och använda.”

 

Video: SICK AppSpace – Engineering Framework för dina individuella sensorapplikationer 

Detlef Deuil 

Head of Product Management Vertical Integration Products

Som ledare för produktledningen för Vertical Integration Products ansvarar Detlef Deuil på SICK bland annat för lanseringen av relevanta produkter för Industri 4.0. Till detta räknas ekosystemet SICK AppSpace, som möjliggör programmeringen av användarspecifika applikationer direkt i sensorn som Sensor Integration Machine (SIM). Dessa fusionerar data från sensorer och kameror, utvärderar data och möjliggör att de överförs till molnet.

 

Har du några frågor?

Kontakta experter