Fyra dimensioner av smart sensorteknik:

Enhanced Sensing

 

Enhanced Sensing levererar tillförlitliga detekterings- och mätresultat som har direkt positiv inverkan på din anläggnings tillgänglighet.

 

Smart Sensors registrerar störningar som uppträder under driften och motverkar dem aktivt. De hjälper aktivt montören att hitta den optimala arbetspunkten redan vid installationen. Många Smart Sensors erbjuder till och med olika driftsätt ända fram till helt manuell inställning av detekterings- och mätparametrar, så att de vid behov kan anpassas dynamiskt till förekommande uppgifter.

Site map

Enhanced Sensing: Mervärde för din applikation

Avancerade inställningsmöjligheter

 • Säker och pålitlig objektdetektion för bästa mätresultat
 • Individuell och snabb anpassning till varje applikation fram till manuellt läge
 • Stabila produktionsprocesser
 • Manipulationsskydd tack vare riktad avaktivering av manöverdon

Pålitlig och precis detektering av tryckmarkeringar

Fördefinierade driftssätt för krävande applikationer

 • Enkel och snabb idrifttagning
 • Säker objektdetektion även i krävande applikationer
 • Kunskaper om applikationen från SICK med ett klick

Flexibel sensorinställning för detektion av transparenta objekt

Enkel kompensering av störningar

 • Undviker felkopplingar 
 • Säker objektdetektion även i krävande applikationer
 • Stabila och pålitliga sensorsignaler

Pålitlig, kostnadseffektiv detektering av sekundärförpackning i tuffa miljöer

Installationsfeedback

 • Snabb justering och idrifttagning
 • Undviker oönskad sensordrift i gränsområde

Exakt detektering av tryckmarkeringar

SICK Smart Sensors Enhanced Sensing Simplified commissioning and process transparency

Enklare idrifttagning och processtransparens

 • Mätbarhet av ingreppspositionerna i skyddsfältet
 • Signalstyrkan på utsignalen under löpande drift signalerar tidigt om rengöring eller omjustering krävs
 • Oönskade avbrott i skyddsfältet identifieras och nödvändiga avbrott orsakade av levererat material ger information om cykeltiden och möjlig optimeringspotential.

Smidig idrifttagning och konfiguration utan mjukvara spar tid och pengar

Enhanced Sensing:

Våra Smart Sensors