Energibranschen: göra hållbara lösningar mätbara

2018-jul-17

En del förändringar märks redan. Vindkraftanläggningar och solenergimoduler är tydliga symboler för energiomställningen. Men avvecklingen av kärnkraften och den överbryggande teknik som krävs för detta samt återanvändning av fossila energikällor, framför allt naturgas, är lika viktiga faktorer för en hållbar förändring. De avgörande moderniseringarna och anpassningarna sker i områden där de inte märks. Här spelar vidareutvecklingen av de intelligenta sensorerna från SICK en avgörande roll vid optimering av processer. SICK reagerar inte bara på den inledda omställningen utan är samtidigt tongivande och kompetent partner för nya kundorienterade lösningar. Och det i alla aktuella och framtida områden inom energiproduktion.

 

 

Omvandlingen av energiproduktionen kräver att företag och elproducenter agerar hållbart. Det handlar inte bara om avvecklingsscenarion. Lika viktigt är den nödvändiga anpassningen till ändrade rättslägen och optimering av existerande processer. Energieffektiviteten har bevisats kunna spara upp till 10 %. Denna ofta outnyttjade potential börjar mer och mer bli en lönsamhetsfaktor genom bättre mätresultat och slutsatser. Sensorintelligens från SICK är ett avgörande steg före och levererar tillförlitliga och förbearbetade data direkt från mätpunkten.

 

Bli bättre genom kunskap

Kompetens är den avgörande faktorn både för utnyttjandet av förnybar energi och energiproducerande kedjor. Där det tidigare förekom svinn, t.ex. på grund av ineffektiva processer eller brännande av fackelgas som oönskad biprodukt vid oljeutvinning, har man idag tänkt om. Använda istället för slösa och vara öppen för ny teknik är devisen. För att få ut maximal effektivitet ur processerna behövs smarta lösningar från power-to-X-teknik till framgångsrik Co2-neutralitet i processkedjor. SICK engagerar sig t.ex. i P2X-utveckling i flera pilotprojekt.

 

Generationsskifte hos enheterna

En förutsättning för framgångsrik omvandling av energiförluster till verklig vinst på energimarknaden är först och främst förbättrade sensorer och ännu noggrannare och tillgängliga mätresultat. Förbättringarna av den nya sensorgenerationen handlar huvudsakligen om datahantering, behandling och klassificering av data direkt i sensorn. Därifrån skickas de bearbetade mätresultaten direkt till styrsystemet eller molnet. Men riktigt smart blir hela processen först genom den djupa erfarenheten hos involverade tekniker och ingenjörer. Tack vare deras expertis möjliggörs korrekt tolkning och bedömning av signalerna redan vid programmeringen. Detta gäller till lika stor del för flödesmätningar, partikelemissionsmätningar och gasanalyser. Underhållsbehov och möjliga felfunktioner detekteras och indikeras på ett säkert sätt.

 

Ett bra exempel på detta är programmet FLOWgate™ för ultraljudsgasflödesmätare. Genom att analysera signalkvaliteten identifierar och beräknar kommunikationsprogrammet FLOWgate™ processproblem av de mest skilda slag som t.ex. uppstår genom smuts eller ofullständigt öppnade ventiler.

 

 

SICK finns representerad i alla delar av energibranschen med en mängd olika produkter och applikationer. Från pulsgivare för solenergi- och vindkraftanläggningar, mätning av förbränningsprodukter och genomflöden i kraftverk med fossila bränslen till kontroll av återföring i biomasskraftverk. Där det tidigare bara handlade om insamling av data, efterfrågas idag kompetent informationshantering inom alla grenar av energibranschen.

 

 

Tillgänglighet, jämförelseprecision, tillgänglighet

Mätningar levererar resultat. En för att energiproducenterna ska kunna utnyttja de goda resultaten, så att de inte mynnar ut i kostnader eller energiförluster som kunde undvikas, måste de hela tiden vara tillgängliga. Bortfall och avvikelser är mer än oönskade. Även i detta område tar SICK ansvar för datavalidering och erbjuder kunderna komplettlösningar från ett ställe. Emissionsmätning är ett exempel på detta. Här är det bevisat att enheter med låga krav på kalibrering och underhåll presterar mer än nödvändiga tillförlitlighetsgraden på 95 %. På så sätt kan kunderna vara trygga med att de uppfyller alla miljökrav och lämnar korrekta uppgifter till myndigheterna. Inom snar framtid kommer SICK att förbättra denna form av datavaliditet genom smarta lösningar och nya mjukvaruprodukter som uppnår en teoretisk tillgänglighetsgräns på 100 procent.

 

 

Att få ut maximalt

SICK pressar gränserna för vad som kan göras, både för datatillgängligheten och samarbetet med kunderna. SICK har utvecklats från ren hårdvarutillverkare till tjänsteleverantör åt industrin. En förändring med mervärde: genom energimarknadens omvandling uppstår helt nya affärsmodeller för våra partner och ännu effektivare och hållbarare värdeskapande kedjor. Och inom processautomation börjar det ofta med mätning – där börjar framgångshistorierna. 

 

 

Ytterligare bidrag:

Mer gas för energiomställningen

FLOWgate™: porten till ultraljudsgasflödesmätare från SICK

Sydafrikansk naturgasproducent använder gasmätare från SICK