Uppgradera till nästa nivå: automatiseringen av elektronikindustrin

Elektronikindustrin är en drivkraft för industriframsteg som tidigt och tydligt känner av marknadsförändringar. Produktlivscyklerna blir allt kortare och kvalitetskraven allt högre, det ställer stora krav på branschen just nu. Till det kommer områden som elbilsteknik och energieffektivitet men även ökande efterfrågan efter virtuella nätverk. Maskiner och produktionsanläggningar måste ha moderna sensorer. Samtidigt är elektronikindustrin själv ledande bransch inom digitaliseringen och levererar innovativa koncept och lösningar för smart produktion.

 

Smarta sensorer för alla automatiseringsnivåer

SICK-sensoriken är investeringssäker oavsett på vilken automatiseringsnivå det krävs upprustning eller omriggning eftersom den är bakåtkompatibel: så våra Industri 4.0-kompatibla sensorer går att sätta in i befintliga automatiseringsarkitekturer och kan kommunicera med alla nivåer ända upp till molnet.

Globalt sett är våra applikationsspecialister riktiga branschkännare som kan elektronikindustrins processer och krav innan och utan. Våra applikationscenter i Europa, Asien och Nordamerika testar och optimerar våra systemlösningar kundspecifikt. Vi tar fram individuella lösningar i nära samarbete med våra kunder som verkligen ger dem mervärde.


 

Framtidslösningar för högre kvalitet och effektivitet

Vi ger dig alternativen – och alltid rätt matchande lösning. Tack vare vårt Vision-sortiment: många dimensioner, perfekt anpassade till varandra. Tack vare vår smarta mätteknik: högre kvalitet och effektivitet i varje processteg.

Vårt Vision-sortiment

Vår smarta mätteknik

 

Valda artiklar:

 

Detektion i alla miljöer

Slutprodukterna når nya kapacitetsdimensioner – de blir mindre, plattare, lättare. Slimmade automatiseringslösningar. Kraven på detektion ökar med den industriella komplexiteten. SICK har svaret: matchande teknik för varje utmaning – förpackad i ultrasmå höljen.

Mer om SICKinsight

 

Elbilstekniken innovationsdrivande

Allt fler fordon har elmotor i stället för förbränningsmotor, fordonen blir allt ”smartare” – utvecklingen av elbilstekniken har massiv påverkan på branschen. Man efterfrågar nya produktionskoncept och -processer.

Smarta sensorer bidrar till elbilstekniken

 

Noggrann stiftinspektion optimerar inpressningen vid slutmontering av elektronikkomponenterna

Inpressade kontaktanslutningar ökar effektiviteten vid slutmontering av elektronikkomponenterna avsevärt. Den individuella anslutningskvaliteten blir övervakad av SICK:s kvalitetssäkringssystem Pinspector som fordonselektronikbranschen redan använder.

Mer om SICKinsight

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss

PSDI-funktion vid pressning:

smidigt och säkert mot ökad produktivitet

Ta reda på mer