Fyra dimensioner av smart sensorteknik:

Effektiv kommunikation

 

Effektiv kommunikation möjliggör bidirektionellt datautbyte mellan styrning och sensor – för partistorlek 1, flexibla processer och bekväm service.

 

Smart Sensors är flitiga datasamlare och intelligenta utvärderare. Via sitt integrerade IO-Link-gränssnitt låter de omvärlden ta del av detta – i realtid. Smart Sensors har alltid ett öra öppet för styrningskommandon av alla slag. De kan t.ex. sekundsnabbt ta emot nya parameteruppsättningar –för en flexibel produktion ända till partistorlek 1. Även vid en enhetsdefekt kan den senast använda parameteruppsättningen automatiskt överföras till reservsensorn via IO-Link. Så blir plug-and-play verklighet.

Site map

Effektiv kommunikation: Mervärde för din applikation

Flexibel tillverkning och partistorlek 1

 • Högre produktivitet tack vare reducerade maskinstillestånd vid produktomställningar
 • Största möjliga flexibilitet och säkerhet tack vare dynamisk parameteranpassning av sensorn under drift – även vid partistorlek 1
 • Automatisk sensorparametrering via styrningen förhindrar felinställningar vid manuell omställning
 • Ökad variation i anläggningen sänker kostnader

Flexibel parameterisering av sensorn för olika förpackningar

Snabb idrifttagning och enhetsbyte med plug and play tack vare automatisk inställning av sensorparametrar

 • Förenklad idrifttagning tack vare sensorparametrering via styrningen
 • Snabb plug-and-play sensorbyte ökar maskintillgängligheten
 • Sensorns kan även bytas av lärlingar
 • Fjärrparametrering av sensorer som är monterade på svåråtkomliga platser

Snabb idrifttagning och enhetsbyte med plug and play

Genomgående digital dataöverföring

 • Ökad signalkvalitet tack vare helt digital dataöverföring från sensor till styrning; klassisk analog värdeöverföring (0–10 V, 4–20 mA) bortfaller
 • Användning av oskärmade standardkablar sänker kostnader
 • Hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)

Helt digital signalöverföring

Enhetsvalidering, protokollföring och e-stycklistor

 • Hög transparent: Sensorbyte och parameterförändring kan protokollföras
 • Manipulationsskydd tack vare riktad avaktivering av manöverdon
 • Säker drift: Idrifttagningen av icke frigivna enheter kan förhindras
 • Automatisk sammanställning av e-stycklista via en aktuell Smart Sensor, monterad i maskin

Enhetsvalidering, protokollföring och generering av e-stycklistor

Enklare enhetsidentifikation för optimerad hantering av anläggningar

 • Seriell kommunikation från punkt till punkt via IO-Link
 • Decentral enhetsidentifikation
 • Enhetsspecifika data för problemlös hantering av anläggningar

Smart Sensors: effektiv kommunikation med IO-Link

Effektiv kommunikation:

Våra Smart Sensors