Fyra dimensioner av smart sensorteknik:

Diagnos

 

Dimensionen för diagnos gör det möjligt att se in i framtiden och identifiera processavvikelser i tid och därmed undvika oplanerade anläggningsstillestånd.

 

Smart Sensors rapporterar till och med automatiskt när säker drift äventyras. Tack vare förutseende underhåll kan man skapa flexibla behovsanpassade underhållsscheman och reducera servicekostnader. Om problem ändå uppträder kan orsaken enkelt fastställas tack vare omfattande visualiseringsmöjligheter – oplanerade anläggningsstillestånd kan undvikas.

 

Site map

Diagnos: Mervärde för din applikation

Självövervakning av sensorn vid inställning och drift

 • Tidig identifiering av störorsaker förhindrar oplanerade maskinstillestånd
 • Förutseende och fjärrstyrt underhåll ger noggranna servicescheman och sparar kostnader och tid
 • Långvarig felsökning behövs inte, underhållsmeddelande kan lokaliseras noggrant

Självövervakning av sensorn vid inställning och drift

Övervakning av viktiga processparametrar

 • Säkerställning av produktkvalitet tack vare övervakning av produktionsparametrar
 • Tidig identifiering av störorsaker förhindrar oplanerade maskinstillestånd
 • Förutseende och fjärrstyrt underhåll ger noggranna servicescheman och sparar kostnader, tid och nerver
 • Långvarig felsökning behövs inte, underhållsmeddelande kan lokaliseras noggrant

Integrerad diagnosfunktion vid omformningen

Visualisering av detektionssignaler och –parameter x för detaljerad process- resp. detektionsanalys

 • Mer transparent i produktionsprocessen för att bättre förstå förloppen
 • Snabb problemhantering vid förekommande fel
 • Visualisering av processförändringar

Visualisering av processparametrar inom träindustrin

Produktivitetsökning och korta stilleståndstider tack vare omfattande och innovativa diagnosfunktioner

 • Snabb diagnosmöjlighet på plats tack vare SICK Safety Assistance App
 • Skapar en omfattande PDF-diagnosrapport inkl. felhistorik, feltyp, felorsak och felåtgärd
 • Signalstyrkan på utsignalen på enskild strålnivå signalerar tidigt om rengöring eller omjustering krävs

Smart Sensor: Diagnosdata via IO-Link eller närfältskommunikation och SICK Safety Assistant-appen