Dataskyddspolicy SICK AppPool

SICK glädjer sig över ditt besök på våra webbsidor och ditt intresse för vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Det är viktigt för oss att skydda din privata sfär och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbplatser. Av den anledningen förklarar vi vilken information vi hanterar vid ditt besök på våra webbsidor.

SICK AppPool

Ansvarig SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Tyskland
Syftet med hanteringen Beträffande SensorApps från SICK AppPool (Servicebeskrivning)
Datakategorier
 • Användaraktivitet: Nedladdningar
Juridiska underlag Art. 6 (1) f) GDPR - företagsintresse
Företagsintresse

SICK har följande berättigade intressen:

 • Spårbarhet av varje handling vid manipulering eller konflikt

Dina intressen skyddas genom följande åtgärder:

 • Dina personrelaterade data pseudonymiseras innan de sparas och är endast synliga för administratörer.
Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållande av personrelaterade data är inte obligatoriskt enligt avtal eller lagstiftning. Vid uteblivet tillhandahållande är uppfyllande av syftet inte möjligt.
Lagringstid Efter att SICK ID-kontot tagits bort sparas data i upp till 4 år. Lagringstiden tar hänsyn till den regelbundna begränsningstiden med sikte på möjliga anspråk från användningsförhållandet enligt tysk lag §§ 195, 199 avsn. 1. Vi behandlar uteslutande data som du tillhandahåller oss direkt.
Dataursprung Vi behandlar uteslutande data som du tillhandahåller oss direkt.
Mottagare av data
 • Cloud Provider
  • AWS EMEA SARL, 1855 Luxemburg
 • Webbanalystjänst
  • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
 • Videoleverantör
  • Google Ireland Limited
Förmedling till tredje länder Vi förmedlar inga personrelaterade data till tredje land.
Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

 


 

Ansvarig SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Tyskland
Syftet med hanteringen Beträffande SensorApps i SICK AppPool (Servicebeskrivning)
Datakategorier
 • Metadata från SensorApps
 • Användaraktivitet: uppladdningar, anpassningar av metadata 
Juridiska underlag Art. 6 (1) f) GDPR
Företagsintresse

SICK har följande berättigade intressen:

 • Rättighetskontroll och ledning av communityn; upphovsmännens namn och användarnamnen är inte synliga för andra deltagare
 • Spårbarhet av varje handling vid manipulering eller konflikt

Dina intressen skyddas genom följande åtgärder:

 • Dina personrelaterade data pseudonymiseras innan de sparas och är endast synliga för administratörer.
Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållande av personrelaterade data är inte obligatoriskt enligt avtal eller lagstiftning. Vid uteblivet tillhandahållande är uppfyllande av syftet inte möjligt.
Lagringstid Efter att SICK ID-kontot tagits bort sparas data i upp till 4 år. Lagringstiden tar hänsyn till den regelbundna begränsningstiden med sikte på möjliga anspråk från användningsförhållandet enligt tysk lag §§ 195, 199 avsn. 1.
Dataursprung Vi behandlar uteslutande data som du tillhandahåller oss direkt eller som matats in via en appägare inom ramen för rättighetstilldelning.
Mottagare av data
 • Cloud Provider
  • AWS EMEA SARL, 1855 Luxemburg
 • Webbanalystjänst
  • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
 • Videoleverantör
  • Google Ireland Limited
Förmedling till tredje länder Vi förmedlar inga personrelaterade data till tredje land.
Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

 

Dina rättigheter

Du har rätt

 • till information om dina personuppgifter;
 • till rättning av dina personuppgifter;
 • till borttagning och spärrning av dina personuppgifter;
 • att neka samtycke till hantering av dina personuppgifter;
 • till överförbarhet av dina personuppgifter;
 • att ångra ditt samtycke med verkan i framtiden, om hanteringen av personuppgifter baseras på ditt samtycke; samt
 • till klagomål inför en dataskyddsmyndighet om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftning.

Kontakta dataskyddsansvarig. Vi behandlar alla förfrågningar på ett lämpligt sätt.

SICK AG
Dataskyddsansvarig
Erwin-Sick-Straße 1
DE-79183 Waldkirch
Tyskland

datenschutz@sick.de

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa integritetspolicyn till gällande krav. Aktuell integritetspolicy finns alltid på våra webbsajter.