Condition Monitoring-sensor för universalanvädning

Multi Physics Box

Temperatur, vibrationer och stötar är viktiga indikatorer för maskintillståndet. Multi Physics Box levererar kontinuerligt sensordata för att identifiera potentiella störningar i tidigt skede. Detta minskar oplanerade stilleståndstider och sparar kostnader.

Produkter
Condition Monitoring-sensor för universalanvädning

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

1 träffar:

Condition Monitoring-sensor för vibrations-, stöt- och temperaturövervakning
  • Treaxlad vibrations- (±8 g) och stötregistrering (upp till 200 g) via MEMS-element
  • Kontakttemperaturmätning −40 ... +80 °C
  • Konfigurerbara tröskelvärden
  • Vibrationsövervakning i tids- och frekvensområde
  • Vibrationsvärden enligt ISO 10816-3
  • Kompakt rostfritt hus med IP-klassning upp till IP68
  • Lysdiod-statusindikering
  • Kopplingsutgång som larm och IO-Link