Vindkraft

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Smart Fluid Power

Sensorer från SICK för hydraulik och pneumatik gör skillnad

Mer

Smart Motor Sensors

Insatta vet mer – med smarta motorsensorer i centrum

SICK:s smarta motorsensorer får fram data mitt i produktionen. Tillståndsdata för maskiner och servomotorer hjälper till att tidigare detektera fel, åtgärda dem snabbare eller förhindra dem helt. SICK sätter dessutom in hela sitt kunnande för att ge kunderna den insyn som krävs för förutseende underhåll.

Mer

Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Satsa på ökad produktivitet och säkerhet även du

Säkra och intelligenta helhetslösningar, skräddarsydda efter dina utmaningar. Vi har hela programmet för dig. Öka produktiviteten med maskinsäkerhet: Vi kan ta hand om hela projekt från individuell rådgivning, planering och utförande till slutgodkännande.

mer
Vindkraft
Smart Fluid Power
Smart Motor Sensors
Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Den perfekta basen för din automation: Säkerhetsteknik och systemlösningar från SICK. När rörelse ska bli ordning, när produktiviteten måste öka och när intelligenta lösningar efterfrågas, kan du lita på SICK:s mångåriga erfarenhet. Våra vindenergiexperter är lika djupt engagerade i sin profession som du själv!

Det vill säga, du kommunicerar alltid på samma nivå som specialister som förstår dina arbetsuppgifter och dina krav från första stund. Övertygande lösningar som är praktiskt genomförbara för dina individuella uppgifter levereras på kortast möjliga tid.

Trends & News

Hur använder man förnyelsebar energi på det mest effektiva sättet?

I en hållbar energibransch kan man inte längre mer bortse från betydelsen av vindkraftanläggningar och solenergiparker. Vind och sol är säkra energikällor. Sensorer från SICK bidrar till att vindkraftanläggningar och solenergiparker fungerar effektivt, även under tuffa klimatförhållanden.

> Mer information

utmaningar

registrering, övervakning och styrning

SICK har en bred produktportfölj för tillförlitlig och säker registrering av rörelser eller aktuell position för hydrauliska, pneumatiska eller elektriska aktivatorer. På så sätt kan motorförstärkare och motorstyrningar övervaka rörelser och positioner på ett intelligent sätt.

Mätning

Tillförlitlig och noggrann mätning och registrering av data beträffande tryck, genomflöde, nivå och temperatur är av grundläggande betydelse för olika branscher. SICK erbjuder passande lösningar för detta: elektroniska tryckgivare och tryckvakter, sensorer för temperaturmätning i vätskor och gaser samt nivå- och flödesgivare för de mest skilda medier.

Säkerhet

Inom säkerhet garanterar sensorer, system, lösningar och tjänster från SICK att säkerhetskrav enligt lagar och standarder uppfylls. Gör riskområden säkrare på ett effektivt sätt och möjliggör samtidigt högsta tillgänglighet av anläggning.

Connectivity

Industri 4.0 handlar om digitalisering och intelligenta nätverk. Nätverket börjar med integreringen av sensorn i applikationens övergripande arkitektur. Det är mycket viktigt med en klar beskrivning av nödvändiga sensordata och hur de ska sammanföras med den övriga datamiljön i applikationen. SICK erbjuder olika gränssnitt som möjliggör en enkel och direkt överföring av sensordata till de relevanta aktörerna i automationspyramiden och dataöverföring till molnet.

Downloads