Produktivitetsökning för kompakta maskiner

Produktiviteten hos kompakta maskiner kan ökas med intelligenta säkra lösningar som den säkra ljusridån deTec och den säkra styrningen Flexi Compact: deTec skyddar maskinens riskområde på ett tillförlitligt sätt. Och den korta responstiden för den säkra styrningen Flexi Compact minskar säkerhetsavståndet till riskområdet. Som ett resultat kan en arbetare snabbare sätta in arbetsstycken i maskinen och maskinens cykeltider blir kortare.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Vi tar säkerheten ett steg längre
  • NFC-diagnos och Smartphone-app
  • Diagnos och automatisering via IO-Link
  • Objektmönsterdetektering med Smart Box Detection
  • 2-signalsmuting
  • Intelligent intrångsskydd
  • Konfiguration av alla funktioner utan mjukvara
  • Reducerad upplösning: 1 eller 2 strålar
  • Olika IP-klassningar och varianter för explosionsfarliga områden
  Safety under control – kompakt, enkel och effektiv
  • Programmerbar säkerhetsstyrenhet med en modulär hårdvaruplattform
  • Kraftfull Safety-over-EtherCAT®-bakplanbuss
  • Användarvänlig kåpa med smal konstruktion
  • Intuitiv konfigurationsprogramvara Safety Designer
  • Datakommunikation i vanliga fältbussystem
  • Säker seriekoppling med Flexi Loop