Verktygsmaskiner

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Smart Factory

Smarta sensorer i den uppkopplade fabriken

mer

Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Satsa på ökad produktivitet och säkerhet även du

Säkra och intelligenta helhetslösningar, skräddarsydda efter dina utmaningar. Vi har hela programmet för dig. Öka produktiviteten med maskinsäkerhet: Vi kan ta hand om hela projekt från individuell rådgivning, planering och utförande till slutgodkännande.

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Smart Fluid Power

Sensorer från SICK för hydraulik och pneumatik gör skillnad

Mer
Verktygsmaskiner
Produktionslogistik blir smart
Smart Factory
Nyckelfärdiga säkerhetslösningar
Samarbete i ögonhöjd
Smart Fluid Power

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Sedan flera decennier har SICK satt sin prägel på verktygsmaskinindustrin med sina innovativa och intelligenta sensorlösningar. Såväl i individuella maskiner som i automatiska tillverkningsceller har “Sensor Intelligence.” från SICK har bidragit till att göra maskiner och anläggningar säkrare, snabbare och flexiblare för olika produktionskrav. Uppnå fullständig maskinsäkerhet på enkelt sätt med ett genomgående koncept med säkra sensorer och säkra styrningar enligt gällande normer . Tillverkningssteg med olika applikationskrav kan automatiseras på intelligent sätt med hjälp av optimalt utvalda sensorer. Övervakning av tillverkningskvaliteten är integrerad i processen. På detta sätt använder SICK sin omfattande bransch- och sensorkompetens för att ta fram övertygande lösningar.

Trends & News

deTec HG

Inom maskinverktygsindustrin ställs det höga krav på komponenternas tålighet mot kemikalier i form av kyl-, smörj- och rengöringsmedel. Den säkra ljusridån deTec HG från SICK har därför ett frontglas av härdat glas. Den ger maximal tillförlitlighet och har lång livslängd även under extrema förhållanden, och är på så vis mer lönsam.

> Ta reda på mer

Smart Sensors - Informationsleverantören för Industri 4.0

Smart Sensors genererar och tar emot data och information som går utöver de klassiska kopplingssignalerna eller uppmätta processtorheterna. Därigenom möjliggör du avsevärda effektivitetshöjningar, mer flexibilitet och bättre planeringssäkerhet för ett förutseende anläggningsunderhåll. Beroende av krav omfattar Smart Sensors upp till fyra dimensioner av smart sensorteknik.

> Ta reda på mer

utmaningar

Flexibel automatisering

Trenden med små partistorlekar och att uppfylla individuella kundönskemål kräver allt mer och flexibel och samtidigt effektivt automatiserad produktion. Ett stort antal sensorer och lösningar med olika konstruktioner, funktioner och driftsätt från SICK bidrar till att uppfylla detta krav.

Säkerhet

Interaktionen mellan människa och maskin samt de delvis tuffa omgivningsvillkoren ställer särskilda krav på säkerhetstekniken inom verktygsmaskinbranschen. SICK erbjuder den bredaste portföljen med säkerhetslösningar som utmärker sig genom hög integrationsgrad i den aktuella styrningen. SICK har därför ett omfattande serviceerbjudande med rådgivning, idrifttagning, träning och utbildning.

Kvalitetskontroller

SICK erbjuder passande lösningar för alla applikationer inom kvalitetskontroll: Direktavkännande fotocell för närvarokontroll av material i produktionsprocessen, avståndssensorer för exakt mätning av arbetsstycken, 2D-visionssensor för övervakning av tillverkningsegenskaper samt 3D-visionssensorer för high-end-kontroll. På så sätt säkerställs den nödvändiga höga kvalitetsnivån.

Track-and-trace

För den automatiserade produktionsprocessen medföljer ett kodat dokument med tillverkningsdata som beror på arbetsstycket. Genom att scanna koderna går det att växla till respektive maskinprogram. Tillverkade komponenter måste vara tydligt spårbara av leverantören, till exempel för bilindustrin. För att möta dessa krav har SICK lämpliga lösningar: Stationära streckkodsavläsningssystem, mobila streckkodsläsare och RFID-lösningar.

Downloads