Tryck

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

MORE THAN A VISION

Våra lösningar för identifiering

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Industri 4.0 tar fart

Våra sensorlösningar för mobila plattformar

Flexibilitet är självklart: med vårt moduluppbyggda lösningssortiment för mobila plattformar kan du smidigt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering.

mer
Tryck
Produktionslogistik blir smart
MORE THAN A VISION
Samarbete i ögonhöjd
Industri 4.0 tar fart

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Tryckindustrin ställer stora krav inom många områden. För att uppnå hög produktivitet inom prepress-, press- (tryckeri) och postpress-områdena är säkra och ekonomiska produktionsprocesser absolut nödvändiga. SICK har tagit fram en mängd utmärkta produkter och kompletta systemlösningar, som leder till optimerade produktionsresultat. SICK är globalt ledande som utvecklare och tillverkare av intelligent sensorteknik och har mångårig erfarenhet och omfattande kompetens inom fabriks- logistik- och processautomation. SICK - för optimerade processer längs kedjan av värdeskapande inom tryckindustrin.

Trends & News

Konstant kontroll av filmbanor så att inget går fel

Inom konsumentvaruindustrin, särskilt vad gäller förpackning och tryckning, är behandlingen av filmbanor en särskild utmaning. Exakt styrning av materialbanan, korrekt materialspänning inne i maskinen eller skärning på korrekt ställe i slutet av banan är avgörande för effektiva och exakta processresultat. Lösningarna från SICK hjälper till med alla dessa processsteg – till exempel med rätt registreringssensorer eller automationsljusridåer.

> Mer

Papper på löpande meter: RFID säkrar korrekt produktionsförlopp

Att digitaliseringen lämnar spår efter sig i pappersindustrin är uppenbart. Oavsett om tryckta medier står inför en osäker framtid eller om haptisk vändning av sidor fortsatt kommer kunna motiveras i framtiden, har båda teorierna sina förespråkare. Vad gäller pappersproduktion är den digitala tidsåldern redan sedan länge verklighet. Detta bevisar pappersfabriken från företaget Kabel Premium Pulp & Paper i Hagen (Westfalen). Inget spår av mörka moln på tryckhorisonten. De anställda producerar högkvalitativt papper rulle efter rulle dygnet runt.

> Ta reda på mer

Tryck: Med Highspeed och kollisionsfritt

Högre kostnadseffektivetet tack vare högre produktivitet med den nya storformatskrivaren Nyala 2 sätter swissQprint en ny prestandastandard. Detta möjliggörs också av maskinens intelligenta säkerhetskoncept, där de säkra ljusridåerna miniTwin2 från SICK säkerställer att skrivhuvudets vagn rör sig utan kollisioner.

> Ta reda på mer

utmaningar

Säkerhet

Åtkomst- och riskområdesavsäkring spelar en viktig roll vid materialleverans i presspressområdet och i borttransporten i postpressområdet. I maskinområdet skyddas inte bara riskområden på stansar, skärområden eller rullbyten av skyddsanordningar, utan produktionsprocessen optimeras dessutom. Med sitt utomordentliga utbud erbjuder SICK sofistikerade lösningar för alla krav.

Kvalitetskontroller

SICK erbjuder en passande lösning för kvalitetskontroll inom alla tillämpningar: Exakta och snabba sensorer ger bästa tryckkvalitet. Kameror övervakar en tryckbild eller stanskonturer, förhindrar felaktiga ark och kontrollerar säkerhetsegenskaper. Kontrast- och luminiscensgivare utvärderar appliceringen av lim i fastklistrings- och bindningsmaskiner.

Track-and-trace

Levererade delar som pappersrullar eller pappersbuntar identifieras utan uppehåll och förs in i produktionen. Leveransen kontrolleras och leveransbekräftelsen läggs till. Pappershanteringsmaskinerna är utrustade med et kodsystem för att säkerställa track and trace för brev och massutskick. SICK erbjuder lämpliga lösningar för hela processen.

Flexibel automatisering

”Print om demand” ligger i tiden. Efterfrågan efter speciella, mindre tryckuppdrag med kort leveranstid ökar kraftigt. För produktionen innebär detta kort omställningstid, enkel hantering, låg stilleståndstid och hög diagnosfärdighet med låg materialförbrukning. Moderna och intelligenta sensorer från SICK sparar inställningarna, lär sig själva, har diagnosförmåga och bidrar i stor utsträckning till lösningen av dessa uppgifter.

Downloads