Kontakt
Feedback

Tryck

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Tryckindustrin ställer stora krav inom många områden För att uppnå hög produktivitet inom prepress-, press- (tryckeri) och postpress-områdena är säkra och ekonomiska produktionsprocesser absolut nödvändiga. SICK har tagit fram en mängd utmärkta produkter och kompletta systemlösningar, som leder till optimerade produktionsresultat. SICK är globalt ledande som utvecklare och tillverkare av intelligent sensorteknik och har mångårig erfarenhet och omfattande kompetens inom fabriks- logistik- och processautomation. SICK - för optimerade processer längs kedjan av värdeskapande inom tryckindustrin

Tryck
Branschsegment 1
Prepress
Branschsegment 2
Press
Upp