Mätning av tvärsnittsprofilen i tunnlar

Tvärsnittsprofilen på tunnelrör mäts regelbundet. Den robusta 2D-LiDAR-sensorn LMS511 monteras på ett inspektionsfordon och ger exakta mätdata som går sätta ihop till en 3D-bild av tunnelrören. Flera LMS511 monterade på ett fordon kan synkroniseras. Hastigheten på inspektionsfordonet kan på så sätt ökas flera gånger om.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
  • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
  • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
  • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
  • Låg effektförbrukning
  • Snabb signalbearbetning
  • Flera ingångar och utgångar
  • Synkronisering av flera sensorer möjlig