Mätning av fritt utrymme för tunga transporter

Vid en färdvägsplanering av tunga transporter måste man känna till exakt om trånga ställen, broar eller kurvor blockerar transporten. Den robusta 2D-LiDAR-sensorn LMS511 monteras på ett inspektionsfordon och levererar exakta mätdata som kan sammanfattas till en 3D-bild av vägbanan och omgivningen. Därmed kan man tillförlitligt beräkna om t.ex. ett mycket långt fordon utan problem kan köra i en snäv kurva.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
  • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
  • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
  • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
  • Låg effektförbrukning
  • Snabb signalbearbetning
  • Flera ingångar och utgångar
  • Synkronisering av flera sensorer möjlig