Inspektion av vägbanans tillstånd: grov struktur

För att kunna bedöma vägbanans tillstånd måste grova skador som gropar, spår eller en nedsänkt vägbana identifieras tillförlitligt. Den robusta 2D-LiDAR-sensorn LMS511 monteras på ett inspektionsfordon. Den levererar exakta mätdata även vid hög hastighet, som kan sammanfattas till en 3D-bild av hela det kontrollerade vägförloppet.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
  • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
  • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
  • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
  • Låg effektförbrukning
  • Snabb signalbearbetning
  • Flera ingångar och utgångar
  • Synkronisering av flera sensorer möjlig