Inspektion av vägbanans tillstånd: fin struktur

Vid registreringen av skador i vägbanans fina struktur, t.ex. sprickor eller för slät vägbana, är en 3D-vision Ranger den perfekta lösningen. 3D-data avläses i hög hastighet. Därmed är en upplösning med submillimeterprecision även möjlig vid snabb körning. Samtidigt kan även gråvärdes- och ljusspridningsbilder registreras. Detta förenklar dataanalysen och mätsystemets konstruktion.