Trafikdataregistrering vid permanent trafikräkning

Trafikdataregistreringen vid permanent trafikräkning är ett viktigt underlag för beslut och åtgärder med avseende på trafikplanering och vägbyggen. Det integrerade trafikregistreringssystemet TIC102 registrerar upp till 28 fördefinierade fordonsklasser, som kan grupperas allt efter behov (t.ex. TLS 8+1). Systemet monteras lätt och prisvärt över vägbanan. Därmed förstörs inte vägbanans högkvalitativa beläggning. Även fordon som växlar fil klassificeras lika bra som fordon som inte växlar fil. TIC102 är det första systemet som monteras högt upp och som används som referens för kontrollen av andra tekniker för en trafikdataregistrering.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Automatisk och exakt mätning av fordon och objekt
  • Extrafunktionen axelräkning
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
  Tillförlitlig fordonsklassificering med axelräkning som tillval
  • Mycket noggrann trafikklassificering
  • Extrafunktionen axelräkning
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus

  Smidig registrering och klassificering av fordon
  • Fordonsräkning och fordonsklassificering i flytande trafik
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus