Trafikdataregistrering i trafikledningssystem

Trafikledningssystem ska förbättra trafikflödet på ett eller flera avsnitt, vid knutpunkter eller i hela nätet. Därför måste trafikdata som fordonens antal och hastighet samt fordonsklass registreras. Det integrerade profileringssystemet TIC501 kan även användas där sensorer inte får monteras i vägbanan.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Automatisk och exakt mätning av fordon och objekt
  • Extrafunktionen axelräkning
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
  Tillförlitlig fordonsklassificering med axelräkning som tillval
  • Mycket noggrann trafikklassificering
  • Extrafunktionen axelräkning
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus

  Smidig registrering och klassificering av fordon
  • Fordonsräkning och fordonsklassificering i flytande trafik
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus