Identifiering av lediga parkeringsplatser för lastbilar

Den hela tiden ökande godstrafiken på motorvägarna leder till att rastplatserna ofta är fullbelagda med lastbilar. Med det integrerade profileringssystemet TIC102 räknas och klassificeras lastbilarna exakt vid infart och utfart. Med hjälp av dessa data får man ett exakt resultat av anläggningens lediga kapacitet. Vid full beläggning kan lastbilarna hänvisas till nästa rastplats med lediga parkeringsplatser.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Automatisk och exakt mätning av fordon och objekt
  • Extrafunktionen axelräkning
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
  Tillförlitlig fordonsklassificering med axelräkning som tillval
  • Mycket noggrann trafikklassificering
  • Extrafunktionen axelräkning
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus