Identifiering av ledig kapacitet i lastbilsraderna på parkeringen

För att bestämma en ledig plats på parkeringen måste den senaste parkerade lastbilens bakre kant mätas tillförlitligt. DT1000 är framför allt den idealiska lösningen för denna uppgift vid långa parkeringsrader utan trafikskyltsbroar.