Kontakt
Feedback

Klassificering och kamerautlösare på multilane-free-flow-system

För en korrekt bestämning av vägavgiften måste fordonen registreras och klassificeras. Det integrerade trafikregistreringssystemet TIC102 identifierar upp till 30 fördefinierade fordonsklasser, som kan grupperas allt efter behov (t.ex. TLS 8+1). Systemet monteras lätt och prisvärt över vägbanan. Därmed förstörs inte vägbanans högkvalitativa beläggning. Den automatiska kalibreringen av sensorn möjliggör en konfiguration inom några få minuter. Även fordon som byter fil klassificeras korrekt. Kamerans utlösare kan lätt och flexibelt ställas in med TIC102 för identifiering av registreringsnumret – felregistrerade fordon identifieras därmed tillförlitligt.

Upp